Zawód operator maszyn wykończalniczych do skóry

Operatorzy maszyn wykończalniczych do skóry stosują maszyny do wykańczania skóry zgodnie ze specyfikacjami wymaganymi przez klienta dotyczącymi właściwości powierzchniowych, takich jak odcień koloru, jakość, wzór i specjalne właściwości, takie jak wodoodporność, opóźnianie palenia, brak roszenia skóry wyprawionej. Organizują oni dozowanie mieszanek wykończeniowych na skórę i wykonują rutynowe konserwacje maszyn.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Technologia wykańczania przez natryskiwanie

  Sprzęt, technologie i techniki wykorzystywane w zakresie wykończenia skóry metodą natryskiwania, zgodnie ze specyfikacją produktu. Do aspektów tych należą: przygotowanie powierzchni, rodzaje sprzętu, przygotowanie mieszanin wykończeniowych, monitorowanie operacji i natryskiwanie związane z różnego rodzaju wykańczaniem, powłokami oraz artykułami końcowymi.

 • Technologie wykańczania skóry

  Sprzęt, technologie i techniki służące do powlekania i laminowania oraz wykańczania skóry zgodnie ze specyfikacją produktu. Tematy obejmują przygotowanie powierzchni, rodzaje sprzętu, przygotowanie podłoża, monitorowanie operacji i zastosowania związane z różnymi rodzajami wykończeń, powłokami i artykułami końcowymi.

Umiejętności

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Przygotowywać mieszanki kolorystyczne

  Przygotowywać mieszanki kolorystyczne zgodnie z recepturą i/lub charakterystyką wyrobu, który ma zostać uzyskany.

 • Utrzymywać sprzęt

  Regularnie wykonywać kontrole i wszystkie wymagane działania w celu utrzymania sprawności sprzętu przed użyciem lub po użyciu.

 • Zachowywać czujność

  Stale zachowywać koncentrację i czujność; szybko reagować w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Koncentrować się i zachowywać ciągłą uwagę podczas wykonywania zadania przez długi czas.

 • Pracować w zespołach zajmujących się produkcją materiałów włókienniczych

  Pracować harmonijnie z kolegami z zespołów w przemyśle włókienniczym i odzieżowym.

 • Określać cele przedsiębiorstwa

  Działać na rzecz przedsiębiorstwa i realizacji jego celów.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Stosować w sposób prawidłowy techniki barwienia

  Przygotowywać mieszaniny barwiące i inne mieszaniny chemiczne zgodnie z recepturą i/lub pożądaną charakterystyką wyrobu. Interpretować i stosować instrukcje, w tym informacje techniczne i dotyczące obsługi, w celu realizacji procesów.

 • Wykonywać instrukcje robocze

  Rozumienie, interpretowanie i prawidłowe stosowanie instrukcji roboczych dotyczących różnych zadań w miejscu pracy.

Source: Sisyphus ODB