Zawód operator maszyny papierniczej

Operatorzy maszyn papierniczych dozorują maszynę, która pobiera zawiesinę masy celulozowej, rozprowadzają ją na sicie i odsączają wodę. Odsączona zawiesina jest następnie prasowana i tłoczona w celu produkcji papieru.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje papieru

  Różne kryteria stosowane w celu określenia różnic w rodzajach papieru, takich jak jego ziarnistość i grubość oraz różne metody wytwarzania i rodzaje drewna, z których pochodzą różne rodzaje papieru.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Rodzaje pulpy

  Rodzaje pulpy rozróżnia się na podstawie rodzaju włókien i charakterystycznych procesów chemicznych, służących ich wytworzeniu.

Umiejętności

 • Obsługiwać cylindry do suszenia papieru

  Ustawiać i monitorować ogrzewane wałki, które przemieszczają papier, susząc go.

 • Monitorować role papieru

  Dokonać przeglądu dużej roli papieru, nawijającej papier na rdzeń z odpowiednim naprężeniem.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Sprawdzać jakość papieru

  Monitorować każdy aspekt jakości papieru, taki jak jego grubość, nieprzezroczystość i gładkość, zgodnie ze specyfikacjami oraz w celu dalszej obróbki i procesów wykończeniowych.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Powlekać papier

  Obsługiwać maszyny do powlekania i prasy do klejenia, które nakładają pigmenty, skrobie i związki chemiczne, na powierzchnię papieru w celu poprawy niektórych jej właściwości, takich jak odporność i jakość druku.

 • Zagęszczać zawiesinę włóknistą

  Mierzyć masę i stężenie zawiesiny w celu dalszego przetwarzania i przechowywania za pomocą filtrów dyskowych i obliczać gęstość zawiesiny za pomocą określonych wzorów.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Obsługiwać skrzynię wlewową

  Ustawiać część maszyny papierniczej wtryskującą masę papierniczą między dwa wirujące sita do urządzenia formującego typu gap former, w którym odprowadzany jest nadmiar wody i z masy uzyskuje się ciągłą wstęgę papieru.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Obsługiwać prasę do papieru

  Obsługiwać prasę do papieru, która przepycha wstęgę papieru między miękkimi wałkami obrotowymi, dzięki czemu woda jest wyciskana, a następnie absorbowana przez mokry filc i usuwana.

 • Monitorować jakość ścieru drzewnego

  Unikać gorszej jakości i niższych gatunków makulatury i masy celulozowej, mając na uwadze kleje, tworzywa sztuczne, kolor, niebielone włókna, jasność i zabrudzenia.

Source: Sisyphus ODB