Zawód operator nawijarki do włókien

Operatorzy nawijarek do włókien obsługują, kontrolują i konserwują maszyny do powlekania nici, zwykle z włókna szklanego lub węglowych, w żywicy i nawijania ich wokół obrotowej formy w celu wytworzenia rur, pojemników, tub i innych wydrążonych produktów cylindrycznych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje włókien do wzmacniania polimerów

  Włókna stosowane do wzmocnienia materiałów kompozytowych, takich jak włókna szklane, włókno węglowe i włókno z tworzywa sztucznego. Przypadki ich użycia, koszty, zalety i wady oraz techniki produkcji związane z ich użytkowaniem.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Substancje powlekające

  Posiadanie wiedzy na temat różnych rodzajów powłok, w tym przedmiotu obrabianego z jednym lub więcej warstw wykończeniowych w postaci żywic, cukrów, proszków, wypełniaczy, wosków, gum, plastyfikatorów, materiałów barwiących, lakierowanych i innych.

Umiejętności

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

 • Kontrolować temperaturę

  Mierzyć i regulować temperaturę danego pomieszczenia lub obiektu.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Usuwać przedmiot obrabiany w postaci włókien kompozytowych z trzpienia

  Po nawinięciu detalu na formę trzpienia i wystarczającym utwardzeniu należy w razie potrzeby wyjąć trzpień.

 • Utwardzać przedmioty obrabiane z materiałów złożonych

  Wykonywać niezbędne operacje w celu utwardzenia przedmiotów obrabianych z materiałów złożonych. Włączać urządzenia grzewcze, takie jak lampy podczerwieni lub podgrzewane formy, lub wprowadzać przedmioty obrabiane do pieca do utwardzania.

 • Monitorować warunki w otoczeniu przetwórczym

  Sprawdzić, czy ogólne warunki dotyczące pomieszczenia, w którym odbywa się proces, takie jak temperatura lub wilgotność powietrza, spełniają wymogi i w razie potrzeby dostosować je.

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

 • Przygotowywać kąpiel żywiczną

  Wypełniać pojemnik z żywicą, który ma być stosowany do powlekania różnych materiałów, takich jak włókna lub wełna szklana. Upewniać się, że ilość jest prawidłowa, a żywica posiada właściwy skład i temperaturę.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

Source: Sisyphus ODB