Zawód operator obrazu

Operatorzy obrazu są odpowiedzialni za wizualną interpretację scenariusza i wszystkich elementów fotograficznych filmu, w tym kształtu, koloru, oświetlenia, stylu i lokalizacji. Tworzą wizualne spojrzenie na film lub program telewizyjny i wybierają sprzęt do filmowania, w tym soczewki i filtry. Operatorzy obrazu zarządzają operatorami sprzętu wizualnego i technikami oświetlenia. Pracują razem z reżyserem filmowym w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Fotografia

  Sztuka i praktyka tworzenia obrazów atrakcyjnych pod względem estetycznym przez rejestrowanie światła lub promieniowania elektromagnetycznego.

 • Proces produkcji filmowej

  Różne etapy rozwojowe produkcji filmu, takie jak pisanie scenariuszy, finansowanie, kręcenie zdjęć, montaż i rozpowszechnianie.

 • Techniki oświetleniowe

  Charakterystyka technik stosowanych do tworzenia atmosfery i efektów w obiektywie kamery lub na scenie; niezbędny sprzęt i odpowiednia konfiguracja.

 • Kinematografia

  Nauka rejestrowania światła i promieniowania elektromagnetycznego w celu stworzenia filmu. Rejestrowanie może odbywać się elektronicznie za pomocą czujnika obrazu lub chemicznie na materiałach światłoczułych, takich jak taśma filmowa.

 • Sprzęt audiowizualny

  Charakterystyka i stosowanie różnych narzędzi stymulujących zmysły wzroku i słuchu.

Umiejętności

 • Nadzorować ekipę kamerzystów

  Nadzorować ekipę kamerzystów w celu upewnienia się, że korzystają z odpowiedniego sprzętu, kątów, zdjęć, ujęć itp., w zależności od wizji kreatywnej.

 • Oglądać nakręcone sceny

  Oglądać surowe sceny i ujęcia po ich wykonaniu, aby zapewnić jakość. Zdecyduj, które ujęcia zostaną wykorzystane i które należy edytować.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Analizować publikacje medialne

  Analizować różne źródła medialne, np.: transmisje, media drukowane i media internetowe, w celu gromadzenia inspiracji do opracowywania koncepcji kreatywnych.

 • Współpracować z zespołem montażowym

  Współpracować z zespołem montażowym na etapie poprodukcyjnym. Upewnić się, że gotowy produkt jest zgodny ze specyfikacjami i wizją twórczą.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Zapewniać jakość wizualną scenografii

  Kontrolować i zmieniać scenerię oraz kostiumy celem zapewnienia optymalnej pod względem czasu, budżetu i siły roboczej jakości wizualnej.

 • Przekładać koncepcje artystyczne na wzory techniczne

  Współpracować z zespołem artystycznym w celu ułatwienia przejścia od wizji kreatywnej i jej koncepcji artystycznych do projektu technicznego.

 • Opracowywać oświetlenie

  Projektować odpowiednią atmosferę i estetyczny film z oświetleniem. Udzielać instrukcji dotyczących stosowanego wyposażenia, dekoracji i replik.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Współpracować z zespołem odpowiedzialnym za etap przedprodukcyjny

  Konsultować się z zespołem odpowiedzialnym za etap przedprodukcyjny w sprawie oczekiwań, wymogów, budżetu itp.

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

 • Nadzorować proces realizacji dźwięku

  Nadzorować proces realizacji dźwięku i decydować o tym, które utwory muzyczne i dźwięki są wykorzystywane do produkcji materiałów filmowych i teatralnych.

Source: Sisyphus ODB