Zawód operator odśnieżarki

Operatorzy odśnieżarek eksploatują ciężarówki i pługi do usuwania śniegu i lodu z publicznych chodników, ulic i innych miejsc. Sypią także na ziemię sól i piasek w celu odlodzenia danych lokalizacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z usuwaniem śniegu

  Zakres sytuacji niebezpiecznych w odniesieniu do działalności związanej z usuwaniem śniegu, na przykład upadki z wysokości i z dachów, odmrożenia, urazy oka oraz inne urazy związane ze stosowaniem pługów wirnikowych i innych urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych dla sektora usług sprzątania

  Stosować wszystkie protokoły lub wytyczne opisane przez przedsiębiorstwo w określonym obszarze sprzątania oraz ich przestrzegać. Może to również obejmować stałe noszenie przewidzianych mundurów lub odzieży lub używanie specjalnych urządzeń lub materiałów.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Wypełniać karty pracy

  Prowadzenie dokumentacji pisemnej dotyczącej świadczonych usług w sposób regularny lub jednorazowo, z zaznaczonymi godzinami pracy i podpisem.

 • Prowadzić ciężarówki wykorzystywane do usuwania śniegu

  Prowadzić specjalistyczne ciężarówki niezbędne do usuwania śniegu z różnych konstrukcji budowlanych i innych przestrzeni publicznych. Przestrzegać odpowiednich przepisów ruchu drogowego w takich okolicznościach.

 • Posługiwać się sprzętem do usuwania śniegu

  Stosowanie sprzętu, takiego jak łopaty, grabie śnieżne, odśnieżarki, drabiny lub podnośniki powietrzne, aby usuwać śnieg z różnych konstrukcji, takich jak dachy i inne konstrukcje budowlane oraz przestrzenie publiczne.

 • Podejmować działania w zakresie odladzania

  Rozprowadzać sól lub inne produkty chemiczne na powierzchni pokrytej lodem w miejscach publicznych w celu odlodzenia i bezpiecznego użytkowania takich pomieszczeń.

 • Wykonywać czynności w zakresie czyszczenia na świeżym powietrzu

  Dostosowywać metody robocze i procedury czyszczenia do warunków środowiskowych oraz dostosowywać do warunków pogodowych, takich jak deszcz, silny wiatr lub śnieg, jeżeli ma to wpływ na działanie urządzeń lub maszyn, które są wykorzystywane.

 • Usuwać śnieg

  Wykonywać odśnieżanie na drogach, podjazdach i chodnikach.

 • Stosować środki zapobiegające zagrożeniom dla bezpieczeństwa w kontekście usuwania śniegu

  Stosować praktyki i metody usuwania śniegu, które zapobiegają poważnym zagrożeniom, takie jak: unikanie pracy na dachach, gdy jest to możliwe, ocena wagi sprzętu na danej strukturze lodowej, noszenie wyposażenia zabezpieczającego i korzystanie z drabin w bezpieczny sposób, zabezpieczenie otaczających obszarów i ludzi oraz unikanie okablowania elektrycznego.

 • Dostosowywać się do różnych warunków pogodowych

  Radzić sobie z regularnym narażeniem na ekstremalne warunki pogodowe i niebezpieczne środowiska.

Source: Sisyphus ODB