Zawód operator odprężarek wyrobów szklanych

Operatorzy odprężarek wyrobów szklanych obsługują piece elektryczne lub gazowe stosowane do wzmocnienia wyrobów szklanych w procesie ogrzewania-chłodzenia, dopilnowując, aby ustawienia temperatury były zgodne ze specyfikacjami. Kontrolują oni wyroby ze szkła przez cały proces w celu obserwacji pod kątem wad.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Odzyskiwać tace

  Odzyskiwać tace, aby można je było ponownie wykorzystać, przez wyjęcie ich z pieca i umieszczenie w odprężarce tunelowej w celu stopniowego chłodzenia i odprężania.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Obserwować zachowanie produktu

  Obserwować kolor pożaru i stożków pirometrycznych w określonych warunkach obróbki, takich jak wysoka temperatura.

 • Regulować panel sterowania palnikiem

  Dostosować temperaturę w palniku, regulując termostat zgodnie z temperaturą określoną w specyfikacji każdego produktu.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Formować podłoże pod szkło

  Formowanie podłoża dla szkła na metalowych tacach, rozprowadzając masę szklaną za pomocą wałków lub noży paletowych.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Umieszczać szkło na tacach

  Umieszczanie szkła na specyficznych tacach pieca przy użyciu szczypiec.

 • Obsługiwać odprężarkę tunelową

  Obsługiwać piec o kontrolowanej temperaturze używany do wyżarzania, aby uniknąć naprężeń wewnętrznych.

 • Obserwować szkło poddawane obróbce cieplnej

  Obserwowanie właściwości szkła umieszczonego w piecu w sposób zapewniający uniknięcie pękania, paczenia lub tworzenia się pęcherzy.

 • Dostosowywać temperaturę pieca

  Regulować poziom i stabilność temperatury pieca, dostosowując ilość podawanego paliwa.

Source: Sisyphus ODB