Zawód operator odziarniarki

Operatorzy odziarniarek prowadzą operacje odziarniania w celu oddzielania włókien bawełnianych od nasion. Dozorują oni prasy i zdejmują przetworzone bele z odziarniarki. Wykonują czynności związane z konserwacją maszyn i zapewniają sprawny przebieg operacji przetwarzania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Spełniać wymogi produkcyjne

  Spełniać wymogi produkcyjne poprzez odczyt harmonogramu produkcji i dostosowanie temperatury do rzeczywistej wilgotności, wielkości i rodzaju produktów, które będą suszone.

 • Zapewniać bieżącą konserwację maszyn

  Konserwować maszyny i urządzenia, aby zapewnić ich czystość i bezpieczeństwo. Wykonywać rutynową konserwację sprzętu i w razie potrzeby dostosowywać lub naprawić go za pomocą narzędzi ręcznych i elektrycznych. Wymiana wadliwych części lub układów.

 • Obsługiwać prasy belujące

  Uruchamianie, obsługa i monitorowanie komputerowe pras belujących.

 • Zapewniać zgodność ze standardami pracy

  Utrzymywać zgodność ze standardami pracy w celu usprawniania i poszerzania zakresu umiejętności i metod pracy.

 • Monitorować taśmociąg

  Monitorować przepływ przedmiotów obrabianych na taśmie przenośnika podczas ich przetwarzania przez maszynę, aby zapewnić optymalną wydajność.

 • Czyścić sprzęt

  Wykonywać procedury czyszczenia po użyciu sprzętu.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Usuwać bawełnę z prasy belującej

  Usuwać poddaną obróbce bawełnę bez nasion z prasy belującej przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu jakości produkcji.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Zajmować się przenoszeniem surowców luzem

  Transfer suchych surowców za pomocą odpowiednich mechanicznych systemów przenoszenia, takich jak podajniki ślimakowe, lub za pomocą środków grawitacyjnych bądź pneumatycznych.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Sprawdzać jakość surowców

  Kontrola jakości surowców wykorzystywanych do produkcji półproduktów i wyrobów gotowych poprzez ocenę niektórych z jego właściwości i, w razie potrzeby, wybranie próbek do analizy.

Source: Sisyphus ODB