Zawód operator okleiniarki

Operatorzy okleiniarek dozorują maszyny, które okleinują materiały, głównie drewno, w celu zwiększenia trwałości i sprawiają, że są one atrakcyjne pod względem estetycznym. Regulują oni także prędkość pasa, ustawiają kontrolę temperatury w celu regulacji ciepła, pokrywają brzegi paneli klejem oraz uruchamiają i regulują maszynę.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Oklejanie obrzeży

  Proces i różne rodzaje obrzeży do pokrywania materiałów.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Obsługiwać oklejarki

  Obsługa maszyn i sprzętu używanego do powlekania materiałów takich jak drewno warstwą ochronną.

 • Przeprowadzać pomiary części

  Obsługiwać przyrządy pomiarowe do pomiaru części wytwarzanych przedmiotów. Uwzględnianie specyfikacji producentów w dokonywaniu pomiarów.

 • Sprawdzać jakość surowców

  Kontrola jakości surowców wykorzystywanych do produkcji półproduktów i wyrobów gotowych poprzez ocenę niektórych z jego właściwości i, w razie potrzeby, wybranie próbek do analizy.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Konserwować oklejarki

  Konserwować oklejarki i sprzęt do oklejania, aby zapewnić jego czystość i możliwość bezpiecznego użytkowania. Wykonywać rutynowe prace konserwacyjne przy sprzęcie i w razie konieczności regulować go, wykorzystując narzędzia ręczne i elektryczne.

 • Utylizować odpady powstające w procesie cięcia

  Usuwać potencjalnie niebezpieczne odpady wytworzone w procesie cięcia, takie jak wióry, złom i kawałki, sortować je według przepisów oraz sprzątać miejsce pracy.

Source: Sisyphus ODB