Zawód operator peleciarki

Operatorzy peleciarek obsługują młyn młotkowy w celu przekształcenia odpadowych produktów drewnianych w granulat wykorzystywany jako paliwo. Zmielony produkt jest następnie przeciskany przez matrycę, tworząc znormalizowany kształt i rozmiar granulatu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wilgotność drewna

  Ilość wody zawarta w materiałach drewnianych. Wpływ wilgoci drewna na rozmiar i właściwości fizyczne drewna. Odpowiednia zawartość wilgoci do różnych zastosowań.

 • Normy dotyczące granulatów

  Normy dotyczące tworzenia granulatu w Europie, które regulują cechy takie jak gęstość, zawartość wody i zawartość granulatu.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Obsługiwać granulatory

  Skonfigurować i monitorować maszynę, która składa się z dużego bębna z wałkami wyposażonymi w otwory o odpowiedniej wielkości, przez które mieszanina granulatu wytłaczana jest przed cięciem w celu uzyskania pożądanej długości.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

Source: Sisyphus ODB