Zawód operator piły poprzecznej

Operatorzy pił poprzecznych korzystają z ręcznej piły poprzecznej. Cięcie piłą poprzeczną stosuje się do wycinki i przerzynania drzew bądź do odcinania konarów w celu uzyskania bali. Operatorzy pił poprzecznych mogą także pracować z mniejszymi piłami poprzecznymi w celu wykonania cięć ręcznych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Cięcie drewna

  Różne sposoby cięcia drewna, wzdłuż słojów lub równolegle do nich, a także promieniowo lub stycznie do rdzenia. Zachowanie cięć drewna w różnych okolicznościach i optymalne cięcie do określonego celu. Wpływ specjalnych właściwości drewna, takich jak sęki lub wady.

 • Techniki piłowania

  Różne techniki piłowania do stosowania ręcznego oraz piły elektryczne.

 • Pozyskiwanie drewna

  Proces wyrębu, ścinania drzew i przekształcania ich w drewno, w tym mechanicznego ścinania i przetwarzania.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Obsługiwać piłę poprzeczną

  Używać piły poprzecznej do wykonywania cięć ręcznie.

 • Identyfikować zagrożenia w miejscu pracy

  Przeprowadzać audyty bezpieczeństwa i kontrole miejsc pracy i sprzętu w miejscu pracy. Dbać o ich zgodność z przepisami bezpieczeństwa oraz określać zagrożenia i rodzaje ryzyka.

 • Ostrzyć krawędzie narzędzi

  Identyfikować tępe krawędzie ostrych narzędzi lub dowolne wady krawędzi. Używać odpowiedniego sprzętu w celu bezpiecznego i skutecznego ostrzenia narzędzia. Utrzymywać i chronić zaostrzone narzędzia. Informować właściwą osobę o nieodwracalnych usterkach.

 • Bezpiecznie posługiwać się piłą

  Przechowywać, przenosić i chronić piłę, używając w tym celu skrzynek, osłon futerałów i osłon ostrza.

 • Utrzymywać sprzęt do piłowania w dobrym stanie

  Dopilnować, aby pilarki były zawsze w dobrym i bezpiecznym stanie technicznym. Kontrolować sprzęt pod kątem wad. Wymieniać wadliwe lub zużyte elementów zgodnie z wytycznymi. Bezpiecznie przechowywać elementy, gdy nie są używane. Powiadamiać podmiot odpowiedzialny w przypadku dużych lub niebezpiecznych usterek.

Source: Sisyphus ODB