Zawód operator pieca do prażenia słodu

Operatorzy pieców do prażenia słodu obsługują maszyny i urządzenia, nadzorując, czy utrzymywane są określone parametry prażenia podczas operacji prażenia ziaren.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje jęczmienia

  Różne rodzaje jęczmienia; ich właściwości i jakość.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

Umiejętności

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Zarządzać substancjami łatwopalnymi

  Zarządzanie substancjami łatwopalnymi w działaniach zakresie palenia oraz zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa.

 • Przestrzegać przepisów w zakresie obchodzenia się z płomieniem

  Przepisy prawne i zasady organizacji dotyczące bezpiecznego przechowywania i stosowania materiałów łatwopalnych.

 • Zarządzać procesem obróbki cieplnej

  Stosować obróbkę cieplną w celu przygotowania i konserwacji półgotowych lub gotowych artykułów spożywczych.

 • Zajmować się maszyną do bełtania

  Zajmować się maszyną do bełtania, zapewniając jednolite mieszanie partii.

 • Podejmować środki w zakresie przeciwdziałania łatwopalności

  Wprowadzanie środków przeciwpożarowych. Płyn zawierający 40% ABV zapala się, kiedy zostanie podgrzany do temperatury około 26°C i jeżeli zostanie do niego zastosowane źródło zapłonu. Temperatura zapłonu czystego alkoholu wynosi 16,6 °C.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Obsługiwać wentylatory maszynowe

  Uruchamianie wentylatorów, które wtłaczają klimatyzowane powietrze do bębnów lub komór.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Dbać o piece przemysłowe

  Konserwacja pieców przemysłowych w celu zapewnienia skutecznej i prawidłowej eksploatacji.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Monitorować proces palenia

  Monitorować proces palenia ziaren kawy, tak aby uzyskać pożądany efekt palenia oraz pożądane smaki i barwy.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Zarządzać wentylacją pieca

  Zarządzać specyficzną i efektywną energetycznie wentylacją pieca.

 • Palić słód

  Palić słód według odpowiednich procedur, zwracając uwagę na czas palenia w celu uzyskania określonej barwy lub twardości. Przestrzegać specyfikacji dotyczących suszenia i palenia.

 • Dostosowywać przyrządy do pomiaru temperatury

  Obsługiwać przyrządy do pomiaru temperatury w celu utrzymania odpowiedniej temperatury dla żywności i napojów.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Kontrolować piece do palenia słodu opalane gazem

  Zapalać i kontrolować piec opalany gazem, który ogrzewa suszarnie słodowe.

 • Obsługiwać piece przemysłowe

  Obserwować temperaturę i podgrzewać piec do określonej temperatury. Obsługiwać patelnie i ułatwiaj proces pieczenia za pomocą instrumentów, które zapobiegają przywieraniu ziarna do patelni.

 • Używać różnego rodzaju gaśnic

  Zrozumienie i stosowanie różnych metod zwalczania pożarów oraz różnorodnych rodzajów i klas sprzętu przeciwpożarowego.

 • Radzić sobie z wysokimi temperaturami

  Radzić sobie z wysokimi temperaturami przy utrzymywaniu koncentracji i wydajności w trudnych warunkach.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

Source: Sisyphus ODB