Zawód operator pieca do produkcji szkła ciągnionego

Operatorzy pieców do produkcji szkła ciągnionego są odpowiedzialni za produkcję ciągłych arkuszy szkła płaskiego poprzez manipulowanie piecem do produkcji szkła ciągnionego przetwarzającego stopione szkło.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Regulować proces opalania gazem

  Regulować opalanie gazem na krawędziach arkuszy szklanych, aby uniknąć poślizgu arkuszy na kołach prowadzących.

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

 • Obchodzić się z uszkodzonymi taflami szklanymi

  Obsługa uszkodzonych tafli szklanych, tak aby nie zawaliły się do wnętrza piecu poprzez zamknięcie roli komory podmaszynowej.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Zapalać strumienie gazu pomocniczego

  Zapalać strumienie gazu w piecu w celu podgrzania arkuszy szkła poniżej temperatury pęknięcia.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Sporządzać dokumentację związaną z raportami serii

  Sporządzać sprawozdania na temat historii wyprodukowanych partii z uwzględnieniem nieprzetworzonych danych, przeprowadzonych badań i zgodności z praktyką GMP każdej partii produktu.

 • Utrzymywać odpowiednią grubość szkła

  Utrzymywać określoną grubość szkła poprzez dostosowanie prędkości rolek w piecu.

 • Obserwować szkło poddawane obróbce cieplnej

  Obserwowanie właściwości szkła umieszczonego w piecu w sposób zapewniający uniknięcie pękania, paczenia lub tworzenia się pęcherzy.

 • Dostosowywać tafle szklane

  Dostosowywanie grubości tafli szkła zgodnie z odczytami manometrycznymi, używając podkładek azbestowych po bokach płaszcza chłodzącego pieców.

 • Zajmować się komorą podmaszynową

  Obsługa komory podmaszynowej w celu ciągnienia tafli szkła płaskiego o określonej grubości.

Source: Sisyphus ODB