Zawód operator pilarki tarczowej

Operatorzy pilarek tarczowych pracują z pilarkami przemysłowymi, które tną przy użyciu obrotowego kołowego ostrza. Pilarka jest wbudowana w stół. Operator ustawia wysokość pilarki, aby kontrolować głębokość cięcia. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo, ponieważ czynniki, takie jak naturalne obciążenia w drewnie mogą wytwarzać nieprzewidywalne siły.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki piłowania

  Różne techniki piłowania do stosowania ręcznego oraz piły elektryczne.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Cięcie drewna

  Różne sposoby cięcia drewna, wzdłuż słojów lub równolegle do nich, a także promieniowo lub stycznie do rdzenia. Zachowanie cięć drewna w różnych okolicznościach i optymalne cięcie do określonego celu. Wpływ specjalnych właściwości drewna, takich jak sęki lub wady.

 • Procesy obróbki drewna

  Etapy przetwarzania drewna do produkcji wyrobów drewnianych oraz rodzaje maszyn stosowane w takich procesach, takie jak suszenie, formowanie, montaż i wykończenie powierzchni.

 • Technologie cięcia

  Różnorodność technologii cięcia, takich jak oprogramowanie lub mechanika, procesy cięcia prowadzonego metodą laserową, przez piłowanie, frezowanie itp.

Umiejętności

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Wymieniać brzeszczot piły w maszynie

  Wymieniać stary brzeszczot piły na nowy poprzez wyjęcie szczotki do wiórów, odsunięcie przedniego prowadnika, poluzowanie napięcia brzeszczotu i wyjęcie go. Montować i instalować nowy brzeszczot, ponownie zakładając przedni prowadnik, montując szczotkę do wiórów, zakładając osłonę brzeszczotu i regulując napięcie brzeszczotu.

 • Posługiwać się bezpiecznie maszynami

  Sprawdzać i bezpiecznie obsługiwać maszyny i sprzęt wymagany do pracy zgodnie z podręcznikami i instrukcjami.

 • Obsługiwać stołową pilarkę tarczową

  Obsługiwać stołową pilarkę tarczową, która tnie z użyciem obracającej się okrągłej tarczy zintegrowanej w stole. Ustawić wysokość piły w celu kontrolowania głębokości cięcia. Zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo, ponieważ czynniki takie jak naturalne naprężenia w obrębie drewna mogą powodować działanie nieprzewidywalnych sił.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Przeprowadzać próby testowe

  Przeprowadzać testy, stawiając system, maszynę, narzędzie lub inny sprzęt poprzez szereg działań w rzeczywistych warunkach pracy, aby ocenić jego niezawodność i przydatność do realizacji jego zadań oraz odpowiednio dostosować ustawienia.

 • Sporządzać plan cięcia

  Opracować plany w celu pokazania, w jaki sposób materiał zostanie podzielony na elementy funkcjonalne w celu zminimalizowania ubytków materiału.

 • Regulować parametry cięcia

  Regulować wielkość i głębokość cięcia narzędzi tnących. Regulować wysokość stołów roboczych i ramion.

 • Utylizować odpady powstające w procesie cięcia

  Usuwać potencjalnie niebezpieczne odpady wytworzone w procesie cięcia, takie jak wióry, złom i kawałki, sortować je według przepisów oraz sprzątać miejsce pracy.

 • Utrzymywać sprzęt do piłowania w dobrym stanie

  Dopilnować, aby pilarki były zawsze w dobrym i bezpiecznym stanie technicznym. Kontrolować sprzęt pod kątem wad. Wymieniać wadliwe lub zużyte elementów zgodnie z wytycznymi. Bezpiecznie przechowywać elementy, gdy nie są używane. Powiadamiać podmiot odpowiedzialny w przypadku dużych lub niebezpiecznych usterek.

 • Obrabiać drewno

  Manipulować właściwościami, kształtem i rozmiarem drewna.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

Source: Sisyphus ODB