Zawód operator piwniczki

Operatorzy piwniczek fermentacyjnych odpowiadają za zbiorniki do fermentacji i dojrzewania. Kontrolują proces fermentacji brzeczki zaszczepionej drożdżami. Dozorują urządzenia, które chłodzą i dodają drożdże do brzeczki w celu produkcji piwa. W tym celu kontrolują przepływ chłodzenia, które przechodzi przez chłodne cewki, regulując temperaturę gorącej brzeczki w zbiornikach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Nowoczesne systemy warzenia piwa

  Najbardziej aktualne systemy i najlepsze dostępne techniki w przemyśle piwowarskim.

 • Surowce wykorzystywane do produkcji piwa

  Podstawowe składniki piwa obejmujące wodę, źródło skrobi, takie jak jęczmień słodowany, drożdże piwowarskie do fermentacji oraz środek aromatyzujący, taki jak chmiel.

 • Procesy wytwarzania żywności i napojów

  Surowce i procesy produkcyjne wykorzystywane w celu uzyskiwania gotowych produktów spożywczych. Znaczenie kontroli jakości i innych technik przemysłu spożywczego.

Umiejętności

 • Przeciwdziałać marnotrawstwu zasobów

  Oceniać i identyfikować szanse skuteczniejszego wykorzystywania zasobów w sposób ciągły w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych.

 • Dokonywać dealkoholizacji napojów

  Dbać o odpowiedni sprzęt do usuwania alkoholu z napojów alkoholowych, takich jak piwo i wino.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów

  Przygotowywać pojemniki do fermentacji napojów zgodnie z rodzajem produkowanego napoju. Uwzględnia się przy tym cechy, jakie różne pojemniki mogą nadać produktowi końcowemu.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Sterylizować zbiorniki do fermentacji

  Sterylizować miejsca pracy i sprzęt za pomocą węży, skrobaków, szczotek lub roztworów chemicznych.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Mierzyć pH

  Mierzyć wskaźnik pH, będący miarą kwasowości lub zasadowości.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Monitorować działanie maszyn do czyszczenia

  Monitorować działanie sprzętu czyszczącego, zatrzymywać maszyny lub natychmiast powiadamiać przełożonych w przypadku wystąpienia incydentów lub awarii.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Badać próbki produktu

  Badać próbki produktu wizualnie lub ręcznie w celu sprawdzenia właściwości, takich jak klarowność, czystość, konsystencja, wilgotność i tekstura.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

Source: Sisyphus ODB