Zawód operator pompy do rurociągu

Operatorzy pomp do rurociągu dozorują sprzęt i systemy przenoszenia płynów i substancji (tj. roztwory chemiczne, ropa naftowa, gazy i inne) z jednego punktu do drugiego. Obsługują węże, pompy i inny sprzęt, zależnie od przenoszonych towarów. Zapewniają oni sprawny obieg i przepływ towarów w rurociągach.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Właściwości pokrycia rurociągów

  Znajomość właściwości dotyczących nakładania powłok rurociągów, takich jak zewnętrzna powłoka antykorozyjna, powłoka wewnętrzna, masa betonowa, izolacja termiczna i inne.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Obsługiwać systemy przepompowywania ropy naftowej

  Manipulacja panelami sterowania w celu dostosowania ciśnienia i temperatury oraz bezpośredniego przepływu produktu. Kontrola układów pompujących olej; monitorowanie obiegu cieczy w rafinerii ropy naftowej.

 • Pompować produkty

  Obsługiwać maszyny pompujące zgodnie z określonymi procedurami i w zależności od rodzaju produktu. Zapewniać prawidłowe ilości i odpowiednie podawanie produktu w trakcie tego procesu.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

 • Obsługiwać urządzenia do przepompowywania

  Obsługiwać urządzenia do przepompowywania; nadzorować transport gazu i ropy naftowej z odwiertów do rafinerii lub instalacji magazynowych.

 • Monitorować statki magazynowe wykorzystywane do transportu towarów za pośrednictwem rurociągu

  Monitorować zbiorniki do przechowywania określonych towarów, takich jak gazy, płyny, ropa naftowa i inne. Sprawdzać poziomy mierników i inne wymogi dotyczące przechowywania zależnie od rodzaju towarów.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Mieć wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa

  Zapewniać wysoki poziom świadomości kwestii bezpieczeństwa; korzystać ze środków ochrony indywidualnej; komunikować się z pracownikami i udzielać porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

 • Dbać o właściwości pokrycia rurociągów

  Przeprowadzać konserwację rurociągów i ich pokrycia poprzez stosowanie chemikaliów i technik. Utrzymywać właściwości antykorozyjne powłoki zewnętrznej, powłoki wewnętrznej, powłoki betonowej, izolacji termicznej i innych właściwości powłok.

 • Przemieszczać ropę naftową

  Przygotowywanie określonych objętości rafinowanych i nierafinowanych materiałów do przechowywania; przesyłanie materiałów wymagających dalszej obróbki.

 • Dbać o zbiorniki

  Czyścić i utrzymywać w odpowiednim stanie zbiorniki, zlewniach i podłożach filtracyjnych przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.

 • Korzystać z urządzeń wiertniczych

  Ustawiać urządzenia do przetaczania i podnoszenia sprzętu wymagane do podnoszenia i przenoszenia obiektów, np. przy użyciu dźwigu lub układu wciągnika lub wielokrążków.

 • Regulować przepływ substancji w rurociągach

  Kontrola przepływu substancji takich jak gazy, chemikalia, oleje i inne materiały transportowane za pośrednictwem rurociągów i stacji pomp.

 • Obsługiwać pompy hydrauliczne

  Obsługa układów pomp hydraulicznych.

 • Zapobiegać pogorszeniu stanu rurociągu

  Zapewniać konserwację rurociągów poprzez odpowiednie utrzymywanie instalacji i właściwości jego powłok. Zapobiegać powstawaniu korozji, wyciekom i innym problemom.

 • Przewozić towary płynne

  Stosować odpowiedni sprzęt i narzędzia do przewożenia płynnych towarów z magazynów do rurociągów i na odwrót.

Source: Sisyphus ODB