Zawód operator prasy do owoców

Operatorzy pras do owoców obsługują prasy elektryczne do ekstrakcji soku z owoców. W tym celu rozprowadzają owoce równomiernie w tkaninie, przed umieszczeniem ich w prasie i trzymają worki filtrujące między częściami w maszynach, gotowe do procesu ekstrakcji. Odpowiadają oni za usuwanie worków filtrujących lub wózków z prasy i zrzutów pozostałości pulpy owocowej do pojemników.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Zarządzać dostawami surowców

  Zarządzać odbiorem surowców. Przyjmować surowce od dostawców. Sprawdzać jakość i dokładność oraz przenieść do magazynu. Upewniać się, że surowce są odpowiednio przechowywane, dopóki nie będą potrzebne w dziale produkcji.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Przetwarzać owoce i warzywa

  Przetwarzać owoce i warzywa zgodnie z wszelkiego rodzaju metodami i technikami wykorzystywanymi do przygotowywania produktów spożywczych, w których wykorzystuje się owoce i warzywa jako surowce.

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Zarządzać procesami ekstrakcji soków owocowych

  Używać pras i filtrów do ekstrakcji soku z owoców.

 • Obsługiwać urządzenia do przepompowywania

  Obsługiwać urządzenia do przepompowywania; nadzorować transport gazu i ropy naftowej z odwiertów do rafinerii lub instalacji magazynowych.

 • Pracować w ramach zespołu zajmującego się przetwórstwem spożywczym

  Współpracować w zespole z innymi pracownikami zajmującymi się przetwarzaniem żywności w przemyśle spożywczym.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Drylować jabłka

  Drylować jabłka i ciąć je na ćwiartki z użyciem wydrążacza do jabłek.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

Source: Sisyphus ODB