Zawód operator procesów produkcji pasz

Operatorzy procesów produkcji pasz dozorują różne maszyny do przetwarzania pasz w zakładach przemysłowych, takie jak maszyny mieszające, maszyny do napełniania i maszyny załadowcze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem gotowych pasz dla zwierząt

  Ryzyko zanieczyszczenia i psucia się paszy dla zwierząt. Profilaktyka i reakcja.

 • Gotowe pasze dla zwierząt

  Skład, specyfikacje odżywcze i receptury pasz dla zwierząt. Dodatki paszowe, wartości energetyczne, wartości odżywcze i dodatkowe potrzeby w zależności od poszczególnych gatunków. Wymogi w zakresie pasz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umiejętności

 • Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem

  Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem, takie jak usuwanie odpadów, odkurzanie, opróżnianie koszów na śmieci i ogólne sprzątanie strefy pracy. W razie konieczności działania w zakresie sprzątania powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Kontrolować zapachy powstające w trakcie produkcji gotowych pasz dla zwierząt

  Kontrola zapachów powstających podczas rozdrabniania, podgrzewania i chłodzenia, odprowadzanie odpadów płynnych i inne emisje. Można stosować do tych celów utleniacz termiczny.

 • Tolerować silne zapachy

  Tolerancja na silne zapachy wydalane przez towary przetwarzane podczas produkcji.

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Zarządzać przyjmowaniem surowców do produkcji pasz dla zwierząt

  Zapewniać zakup i odbiór surowców, planowanie i realizacja produkcji, a także załadunek i wysyłka pasz.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Utylizować odpady z produkcji gotowych pasz dla zwierząt

  Utylizować odpady z produkcji gotowych pasz dla zwierząt, dążąc do zminimalizowania wpływu mieszanek paszowych na środowisko. Stosować się do odpowiednich przepisów.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Obsługiwać podnośnik widłowy

  Obsługiwać wózek widłowy, pojazd z przednim urządzeniem do podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.

 • Optymalizować efektywność praktyk w przetwórstwie spożywczym

  Dbać o dostosowanie najbardziej wydajnych technologii produkcji do wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem żywności w minimalnym zakresie czasu, wysiłku i kosztów.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Obsługiwać urządzenia do produkcji gotowej paszy dla zwierząt

  Odpowiednio używać sprzętu i materiałów stosowanych w produkcji gotowych pasz dla zwierząt. Przeprowadzać konserwację maszyn i zapewniać stabilność wskaźników produkcji i produktywności.

 • Napełniać worki

  Napełnianie worków z paszami pochodzącymi z pakowarki.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Badać systemy silosów

  Kontrola systemów silosów w celu zminimalizowania szkodliwych emisji podczas ich użytkowania.

 • Stosować procedury oceny w odniesieniu do materiałów przy ich przyjmowaniu

  Nadzorować dostawę przychodzących materiałów i postępować zgodnie ze szczegółową procedurą, aby odpowiednio ocenić ich właściwości.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

Source: Sisyphus ODB