Zawód operator procesu formowania czekolady

Operatorzy procesu formowania czekolady dozorują maszyny i urządzenia do wlewania hartowanej czekolady do form w celu utworzenia batonów, bloczków i innych kształtów czekolady. Monitorują maszyny w celu zapewnienia, aby formy nie uległy zablokowaniu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy wytwarzania żywności i napojów

  Surowce i procesy produkcyjne wykorzystywane w celu uzyskiwania gotowych produktów spożywczych. Znaczenie kontroli jakości i innych technik przemysłu spożywczego.

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

Umiejętności

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Dopasowywać formy do specyfikacji produktu

  Zmieniać formy w celu dopasowania specyfikacji produktu. Przeprowadzać próby badawcze i sprawdzać odpowiednie specyfikacje.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Uruchamiać linię kształtowania czekolady

  Uruchomić sprzęt linii formowania, w tym agregaty chłodnicze, sprężarkę powietrza, zbiorniki czekolady, pompy i jednostki temperujące.

 • Badać próbki produktu

  Badać próbki produktu wizualnie lub ręcznie w celu sprawdzenia właściwości, takich jak klarowność, czystość, konsystencja, wilgotność i tekstura.

 • Kształtować czekoladę

  Kształtować czekoladę, aby wytwarzać kawałki czekolady o określonym kształcie. Wlewać płynną czekoladę do formy, a następnie czekać, aż stwardnieje.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Pracować przy taśmie w sektorze produkcji żywności

  Pracować przy obrotowych przenośnikach taśmowych w produkcji żywności.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Temperować czekoladę

  Podgrzewać i studzić czekoladę za pomocą marmurowych płyt lub maszyn, aby uzyskać pożądane właściwości do różnych zastosowań, takie jak połysk czekolady lub sposób jej łamania.

Source: Sisyphus ODB