Zawód operator procesu konwersji skrobi

Operatorzy procesu konwersji skrobi kontrolują przetwornice zamieniające skrobię w glukozę lub syrop kukurydziany. Po przetworzeniu testują produkty w celu sprawdzenia ich czystości.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Proces ekstrakcji skrobi z kukurydzy

  Proces ekstrakcji skrobi z ziaren kukurydzy. Proces rafinacji, w ramach którego wydobywana skrobia kukurydziana jest poddawana obróbce w celu wytworzenia cukru stałego lub innego popularnego środka słodzącego zwanego „syropem kukurydzianym”.

 • Procesy wytwarzania skrobi

  Procesy wytwarzania skrobi, od środków czyszczących do młynów, separatorów, sit myjących, separatorów odśrodkowych do skrobi.

 • Zasady bezpieczeństwa żywności

  Kontekst naukowy bezpieczeństwa żywności, który obejmuje przygotowanie, obróbkę i przechowywanie żywności w celu zminimalizowania ryzyka chorób przenoszonych przez żywność i innych zagrożeń dla zdrowia.

 • Odmiany skrobi

  Odmiany skrobi, w tym skrobie rozcieńczone kwasem, utlenione, kationowe, bursztynianowe i fosforanowe.

 • Procesy enzymatyczne

  Procesy enzymatyczne stosowane w produkcji żywności, jak również w innych przemysłowych procesach biotechnologicznych.

Umiejętności

 • Mierzyć pH

  Mierzyć wskaźnik pH, będący miarą kwasowości lub zasadowości.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Przetwarzać zawiesinę skrobiową

  Obsługiwanie urządzenia do produkcji dekstryn, z użyciem katalizatora kwasowego lub zasadowego, bądź bez niego.

 • Stabilizować pH skrobi

  Stabilizowanie pH skrobi, przeprowadzając badania pH i dodając substancje chemiczne w odpowiednich ilościach.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Obsługiwać maszyny do ekstrakcji skrobi kukurydzianej

  Obsługiwać maszyny do ekstrakcji skrobi kukurydzianej zgodnie z odpowiednią procedurą i zbierać wyekstrahowane elementy i glukozę z procesu.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Korzystać z filtrów w celu odwodnienia skrobi

  Korzystać z filtrów w celu mycia i odwadniania skrobi z zawiesiny, przygotowując ją do dalszego przetwarzania na skrobię i dekstryny, substancje słodzące i etanol.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Zabezpieczać towary zgodnie ze zleceniem

  Mocować taśmy wokół stosów lub artykułów przed wysyłką lub składowaniem.

 • Dodawać substancje chemiczne w procesie produkcji skrobi

  Stosowanie różnych substancji chemicznych do wytwarzania skrobi w celu uzyskania różnych rodzajów skrobi o różnym przeznaczeniu.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

Source: Sisyphus ODB