Zawód operator produkcji rybnej

Operatorzy produkcji rybnej regulują i nadzorują zakłady produkcji rybnej. Utrzymują oni zapasy wszystkich wymaganych składników i urządzenia do produkcji masowej. Przeprowadzają również procesy takie jak formowanie, panierowanie, smażenie, zamrażanie, określanie temperatury systemu i sprawdzanie prędkości.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Obsługiwać sprzęt do przetwórstwa ryb

  Obsługiwanie sprzętu do puszkowania, suszenia, zamrażania, wędzenia, przetwarzania ryb pod ciśnieniem lub innego rodzaju przetwarzania ryb zgodnie z ustalonymi procedurami.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Usuwać części ryb

  Usuwanie jelit, głów i ogonów w produkcji ryb i owoców morza.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

 • Ciąć ryby na plastry

  Ciąć ryby lub części z ryb na filety i mniejsze plastry.

 • Poddawać produkty spożywcze procesom chłodzenia

  Przeprowadzać procesy chłodzenia, zamrażania i schładzania produktów spożywczych, takich jak owoce i warzywa, ryby, mięso, żywność gastronomiczna. Przygotowywać produkty spożywcze o dłuższych okresach przechowywania lub półprzetworzoną żywność. Zapewniać bezpieczeństwo i wartości odżywcze zamrożonych towarów i konserwować produkty zgodnie z określonymi temperaturami.

 • Tolerować silne zapachy

  Tolerancja na silne zapachy wydalane przez towary przetwarzane podczas produkcji.

 • Podejmować czynności zgodnie z przepisem

  Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania żywności zgodnie z recepturą lub specyfikacją w celu zachowania jakości składników i przestrzegania receptury. Dobór odpowiednich materiałów zgodnie z recepturą, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Pakować ryby

  Pakować ryby w określonych pojemnikach i komorach po przygotowaniu i trybowania ryb. Przygotowywać ryby do wysyłki i poddać je dalszej obróbce w łańcuchu dostaw.

 • Monitorować procesy zamrażania

  Monitorować procesy zamrażania w celu zapewnienia odpowiedniego zamrożenia produktu. Oceniać poziomy temperatury i zapewniać efektywność energetyczną i chłodzenie produktów.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Zapewniać schładzanie żywności w ramach łańcucha dostaw

  Stosować różne procedury w celu utrzymania zakresu temperatury środków spożywczych i produktów na każdym etapie łańcucha produkcji i dostaw.

 • Myć wypatroszone ryby

  Mycie patroszonych ryb w zimnej wodzie, płukanie, szczotkowanie w maszynie lub stosowanie połączenia tych technik.

 • Obsługiwać piłę łańcuchową

  Obsługiwać mechaniczną piłę łańcuchową zasilaną energią elektryczną, sprężonym powietrzem lub benzyną.

 • Dbać o sprzęt do cięcia

  Konserwacja sprzętu do cięcia (noże, ostrza i inne elementy).

 • Używać narzędzi do cięcia

  Przycinać, obierać i ciąć na plasterki produkty przy użyciu noży, skrobaczek lub narzędzi bądź urządzeń do krojenia żywności zgodnie z wytycznymi.

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

Source: Sisyphus ODB