Zawód operator rafinerii cukrowej

Operatorzy rafinerii cukrowych obsługują i kontrolują sprzęt rafineryjny do produkcji cukru i produktów pokrewnych z cukru surowego lub innych surowców, takich jak skrobia kukurydziana.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy enzymatyczne

  Procesy enzymatyczne stosowane w produkcji żywności, jak również w innych przemysłowych procesach biotechnologicznych.

 • Rodzaje cukrów

  Odmiany cukru i skrobii z różnych surowców. Różnice w fakturze i poziomie słodyczy, jakie zapewnia odmierzona ilość rafinowanego produktu.

 • Aspekty chemiczne cukru

  Aspekty chemiczne i skład cukru pod kątem zmiany receptur i zapewnienia klientom przyjemnych wrażeń.

Umiejętności

 • Dokonywać pomiaru rafinacji cukru

  Pomiar poziomu rafinacji cukrów.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem

  Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem, takie jak usuwanie odpadów, odkurzanie, opróżnianie koszów na śmieci i ogólne sprzątanie strefy pracy. W razie konieczności działania w zakresie sprzątania powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Obsługiwać maszyny do ekstrakcji skrobi kukurydzianej

  Obsługiwać maszyny do ekstrakcji skrobi kukurydzianej zgodnie z odpowiednią procedurą i zbierać wyekstrahowane elementy i glukozę z procesu.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Rozmontowywać sprzęt

  Rozmontowywać sprzęt przy użyciu narzędzi ręcznych w celu czyszczenia urządzeń i wykonywania regularnej konserwacji.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa żywności

  Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia zgodności z wymogami, przepisami i innymi dobrymi praktykami wytwarzania żywności.

 • Monitorować jednorodność cukru

  Monitorować, czy produkty cukrownicze są jednolite i spełniają normy jakości.

 • Obchodzić się z produktami oddzielanymi w przemyśle cukrowym

  Obchodzić się z produktami oddzielanymi w wirówkach, takimi jak odciek od cukrzycy, roztwór macierzysty (syrop) i kryształy cukru. Konfekcjonować produkty w różnych pojemnikach w zależności od ich właściwości.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Monitorować separatory odśrodkowe

  Obsługiwać i monitorować separatory odśrodkowe.

Source: Sisyphus ODB