Zawód operator rozdmuchiwarki

Operatorzy rozdmuchiwarek obsługują i monitorują rozdmuchiwarkę do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych, zgodnie z wymogami. Regulują temperaturę, ciśnienie powietrza i objętość tworzywa sztucznego, zgodnie ze specyfikacjami. Operatorzy rozdmuchiwarek usuwają wyroby gotowe i odcinają nadwyżki materiału przy użyciu noża. Przeszlifowują przy użyciu szlifierki nadwyżki materiału i odrzucone obrabiane materiały do ponownego wykorzystania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Formowanie z rozdmuchiwaniem

  Trzy główne techniki tworzenia pustych części z tworzywa sztucznego i szkła, a mianowicie wytłaczanie z rozdmuchem, wtrysk z rozdmuchem i wtrysk z rozdmuchiwaniem z rozciąganiem.

 • Części maszyn do formowania z rozdmuchiwaniem

  Części maszyny, które wytwarzają wyroby z tworzyw sztucznych, takie jak butelki, wtryskując sprężone powietrze w podgrzane preformy umieszczone w formach, takie jak zasobnik, wytłaczarka, głowica gwinciarska i forma.

 • żywice z tworzywa sztucznego

  Proces ogrzewania węglowodorów, formowania i łączenia polimerów w celu utworzenia żywic z tworzyw sztucznych, które są wykorzystywane do wytwarzania różnych rodzajów produktów.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Przycinać nadmiar materiału

  Przycinać nadmiar materiału, takiego jak maty z włókna szklanego, tkaniny, tworzywa sztuczne lub guma.

 • Obsługiwać maszynę do formowania z rozdmuchiwaniem

  Monitorować, konfigurować i regulować elementy sterujące oraz trzpień formierki rozdmuchowej za pomocą panelu sterowania lub narzędzi ręcznych w celu formowania produktów z tworzyw sztucznych zgodnie ze specyfikacjami.

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

 • Monitorować zawory

  Monitorować i odpowiednio dostosować zawory, aby dopuścić określoną ilość płynów (takich jak amoniak siarkowy kwas siarkowy lub gęstopłynne mydło) lub pary wodnej do mieszalnika lub maszyny.

Source: Sisyphus ODB