Zawód operator sprzętu do przetwórstwa surowców mineralnych

Operatorzy sprzętu do przetwórstwa surowców mineralnych obsługują różne instalacje i urządzenia w celu przekształcenia surowców w produkty rynkowe. Przekazują oni odpowiednie informacje o procesie do pomieszczenia kontrolnego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Pobierać próbki

  Skonfigurować i obsługiwać urządzenie do pobierania próbek wody, gazu lub gleby, przeznaczonych do badań.

 • Radzić sobie z presją spowodowaną wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności

  Dążyć do osiągnięcia celów mimo nacisków wynikających z niezależnych czynników poza kontrolą.

 • Obsługiwać urządzenia do segregowania surowców mineralnych

  Obsługiwać różne maszyny używane do segregowania surowców mineralnych przeznaczonych do dalszego przetwarzania w oparciu o wielkość cząstek lub skład chemiczny. Pracować z sitami, flotownikami, ślimakami podającymi, osadzarkami wstrząsanymi, bębnami i cyklonami.

 • Podawać stosowne informacje przy przekazywaniu zmiany

  Przekazywać odpowiednie informacje o warunkach w miejscu pracy, postępach, zdarzeniach i potencjalnych problemach dla pracowników podczas kolejnej zmiany.

 • Mieszać materiały wykorzystywane do obróbki

  Mieszać materiały wykorzystywane do obróbki produktów, w tym odczynniki, katalizatory i różne substancje chemiczne.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Obsługiwać urządzenia do rozdrabniania surowców mineralnych

  Obsługa urządzeń wykorzystywanych do zmniejszania wielkości surowców mineralnych w celu przygotowania ich do dalszego przetworzenia. Pracuj z kruszarkami tłoczącymi i szczękowymi oraz młynami walcowymi, kulowymi i autogenicznymi.

 • Obchodzić się właściwie z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się bezpiecznie z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w przemyśle; efektywnie je wykorzystywać i dopilnowywać, aby nie dochodziło do szkód środowiskowych.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

Source: Sisyphus ODB