Zawód operator systemów słodowania

Operatorzy systemów słodowania dozorują naczynia do rozmiękczania i kiełkowania, w których kiełkowany jest jęczmień do produkcji słodu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

 • Przechowywanie w warunkach hermetycznych

  Techniki składowania hermetycznego, mających na celu zapobieżenie przedostawaniu się do wnętrza lub ucieczce powietrza lub gazu oraz wtargnięciu wody i szkodników.

 • Proces słodowania

  Proces słodowania polega na moczeniu ziaren zbóż, zwykle jęczmienia, a następnie zatrzymywaniu dalszego kiełkowania przez wypalanie.

Umiejętności

 • Rejestrować dane z cyklu przetwarzania słodu

  Rejestrować dane dotyczące cyklu słodu i jego zmiennych, takich jak powietrze, temperatura wody i wilgotność.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Zajmować się maszyną do bełtania

  Zajmować się maszyną do bełtania, zapewniając jednolite mieszanie partii.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Kontrolować parametry przetwarzania

  Kontrolować parametry przetwarzania, aby zachować kontrolę nad procesami technologicznymi.

 • Obsługiwać wentylatory maszynowe

  Uruchamianie wentylatorów, które wtłaczają klimatyzowane powietrze do bębnów lub komór.

 • Słodować ziarna

  Kiełkować ziarno, aby wyprodukować i przygotować słód do suszenia.

 • Oceniać jakość zbóż wykorzystywanych w przemyśle piwowarskim

  Ocena odmian jęczmienia, potencjału kiełkowania, wilgotności, zawartości azotu i przesiewania w odniesieniu do wielkości ziaren.

 • Dostosowywać przyrządy do pomiaru temperatury

  Obsługiwać przyrządy do pomiaru temperatury w celu utrzymania odpowiedniej temperatury dla żywności i napojów.

 • Obsługiwać maszynę do oczyszczania ziarna

  Uruchamiać maszynę do oczyszczania ziarna, która przedmuchuje i przesiewa ciała obce, takie jak brud, gałązki, a także kamienie z pełnego ziarna oraz przenosi czyste ziarno do zbiornika magazynowego w celu dalszej obróbki.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

Source: Sisyphus ODB