Zawód operator szlifierki do płaszczyzn

Operatorzy szlifierek do płaszczyzn ustawiają i dozorują szlifierki przeznaczone do stosowania procesów ściernych, w celu usunięcia niewielkich nadwyżek materiału i wygładzenia metalowych elementów obrabianych przy użyciu ściernego koła szlifierskiego lub szlifierki płuczkowej, obracających się na osi poziomej lub pionowej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Optymalizacja jakości i cyklu czasowego

  Najbardziej optymalna rotacja lub czas cyklu oraz ogólna jakość narzędzia lub procesów maszynowych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Części szlifierki do płaszczyzn

  Różne elementy maszyn przeznaczonych do szlifowania, takie jak koło szlifujące, osłona koła, zaczep na stół, siodełko, zacisk na stół, jednorazowa smarownica i inne.

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

Umiejętności

 • Utylizować odpady powstające w procesie cięcia

  Usuwać potencjalnie niebezpieczne odpady wytworzone w procesie cięcia, takie jak wióry, złom i kawałki, sortować je według przepisów oraz sprzątać miejsce pracy.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Wygładzać nierówne powierzchnie

  Badać i wygładzać nierówne powierzchnie stalowe i metalowe.

 • Obsługiwać szlifierkę do płaszczyzn

  Zajmować się maszyną do obróbki metalu służącą do wygładzania metalowych powierzchni poprzez szlifowanie i obróbkę strumieniowo-ścierną oraz monitorować i obsługiwać ją zgodnie z przepisami.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Stosować precyzyjne techniki obróbki metali

  Przestrzegać standardów precyzji dla danej organizacji lub produktu w obróbce metali, zaangażowanych, w takie procesy jak grawerowanie, precyzyjne cięcie, spawanie.

 • Monitorować przemieszczanie się przedmiotu obrabianego w maszynie

  Monitorować przetwarzanie obrabianego przedmiotu w ruchu, takiego jak kawałek metalu lub drewna przesuwany liniowo ponad statyczną maszyną produkcyjną.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Wykrywać niedoskonałości w wyrobach metalowych

  Obserwować i identyfikować różnego rodzaju niedoskonałości elementów metalowych oraz produktów gotowych. Rozpoznawać najlepiej dopasowany sposób rozwiązania problemu, który może być spowodowany korozją, rdzą, pęknięciami, przeciekami i innymi oznakami zużycia.

 • Monitorować odczyty przyrządów pomiarowych

  Nadzorować dane przedstawione przez miernik, dotyczące pomiaru ciśnienia, temperatury, grubości materiału i inne.

Source: Sisyphus ODB