Zawód operator tabletkarki

Operatorzy tabletkarek dozorują tabletkarkę wytwarzającą tabletki o różnych rozmiarach i kształtach. Napełniają oni również maszynę niezbędnymi materiałami, otwierają zawory, aby kontrolować przepływ materiałów i regulują temperaturę maszyny.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wyroby farmaceutyczne

  Oferowane produkty farmaceutyczne, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • środki ochrony indywidualnej

  Rodzaje materiałów i wyposażenia ochronnego przewidziane dla różnych rodzajów zadań, takich jak ogólne lub specjalistyczne czyszczenie.

 • Prawo farmaceutyczne

  Wymogi prawne i inne wymogi związane z prowadzeniem działalności aptek.

Umiejętności

 • Zarządzać łańcuchami dostaw materiałów medycznych

  Zapewniać przechowywanie leków w odpowiednich obiektach i warunkach środowiskowych w celu zapewnienia stabilności, jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego przez cały okres jego przechowywania, przechowywanie leków w sposób bezpieczny, zorganizowany i systematyczny oraz praca według udokumentowanych zasad i procedur w celu skutecznego wdrażania systemu zarządzania zapasami i rotacją.

 • Dbać o odpowiednie warunki przechowywania leków

  Dbać o właściwe warunki przechowywania i zabezpieczenia leków.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Przygotowywać etykiety dla przepisanych leków

  Przygotowywać etykiety dla przepisanych leków, wybierać rodzaj pojemników na te leki i dołączać etykiety do pojemników.

 • Monitorować zawory

  Monitorować i odpowiednio dostosować zawory, aby dopuścić określoną ilość płynów (takich jak amoniak siarkowy kwas siarkowy lub gęstopłynne mydło) lub pary wodnej do mieszalnika lub maszyny.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Obsługiwać maszynę do produkcji tabletek

  Obsługiwać maszyny tworzące tabletki do celów leczniczych.

 • Kontrolować temperaturę

  Mierzyć i regulować temperaturę danego pomieszczenia lub obiektu.

Source: Sisyphus ODB