Zawód operator tunelowych maszyn wiertniczych

Operatorzy tunelowych maszyn wiertniczych pracują na dużych elementach sprzętu do drążenia tuneli, powszechnie znanego jako TBM. Regulują oni pracę maszyny, korygując moment obrotowy obracającego się koła tnącego i przenośnika śrubowego w celu maksymalnego zwiększenia stabilności tunelu przed założeniem pierścieni tunelu. Następnie operatorzy tunelowych maszyn wiertniczych umieszczają żelbetowe kręgi przy zastosowaniu zdalnego sterowania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy mechaniczne

  Systemy mechaniczne, w tym przekładnie, silniki, układy hydrauliczne i pneumatyczne. Ich funkcje i prawdopodobne usterki.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Panel sterowania tunelowej maszyny wiertniczej

  Funkcje przycisków, przełączników, przyrządów pomiarowych i monitorów na panelu sterowania tunelowej maszyny wiertniczej.

Umiejętności

 • Obsługiwać wytaczarkę

  Obsługa maszyny do wytaczania, jej monitorowanie i obsługa w sposób zgodny z przepisami.

 • Prowadzić tunelową maszynę wiertniczą

  Sterować tunelową maszyną wiertniczą w oparciu o dane z urządzeń nawigacyjnych. Obsługiwać siłowniki hydrauliczne w odpowiednim czasie i precyzyjnie, aby utrzymać właściwy kurs.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Przełączać tryby pracy tunelowej maszyny wiertniczej

  Monitorować proces przełączania tunelowej maszyny wiertniczej z trybu wiercenia w tryb umieszczania segmentów i odwrotnie.

 • Zapobiegać uszkodzeniom obiektów użyteczności publicznej

  Konsultować się z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej lub planami dotyczącymi lokalizacji infrastruktury użyteczności publicznej, która może zakłócać projekt lub zostać przez niego uszkodzona. Podejmować niezbędne kroki w celu uniknięcia szkód.

 • Montować segmenty tunelowe

  Ustawiać żelbetowe segmenty tunelowe po wykopaniu wystarczająco dużo przestrzeni przez maszynę do wiercenia tuneli. Wyznaczać pozycję segmentów na podstawie planów i obliczeń dotyczących optymalnej lokalizacji.

 • Reagować na zdarzenia w krótkim czasie

  Monitorować i przewidywać sytuację w otoczeniu. Być gotowym do podejmowania szybkich i odpowiednich działań w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

 • Wykonywać pracę w ergonomiczny sposób

  Stosować zasady ergonomii w zakresie organizacji miejsca pracy na potrzeby ręcznego posługiwania się sprzętem i materiałami.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Transportować materiały budowlane

  Przywozić materiały budowlane, narzędzia i wyposażenie na plac budowy i przechowywać je we właściwy sposób, uwzględniając różne aspekty, takie jak bezpieczeństwo pracowników i ochrona przed pogorszeniem ich stanu.

 • Obsługiwać teodolit

  Obsługiwać teodolit optyczny lub laserowy, precyzyjne narzędzia stosowane do pomiaru kątów.

Source: Sisyphus ODB