Zawód operator urządzeń destylacyjnych

Operatorzy urządzeń destylacyjnych prowadzą i nadzorują proces destylacji ropy naftowej i pomagają w usuwaniu problemów. Obsługują oni urządzenia do destylacji w celu oddzielenia produktów pośrednich lub zanieczyszczeń od ropy naftowej. Przekręcają oni zawory sterujące i mierniki do uzyskania temperatur, szybkości przepływu materiału, ciśnienia itp. 

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Chemia

  Skład, struktura i właściwości substancji oraz procesy i transformacje, którym podlegają; zastosowania różnych chemikaliów i ich wzajemne oddziaływanie, techniki produkcji, czynniki ryzyka i metody utylizacji.

Umiejętności

 • Obliczać wielkość dostaw ropy naftowej

  Uzupełniać kwity i obliczać dostawy ropy i innych produktów ropopochodnych. Stosować standardowe wzory do obliczania wartości wyników badań.

 • Czyścić urządzenia wykorzystywane w sektorze ropy naftowej

  Czyścić i sterylizować zbiorniki, rury napływowe i obszary produkcyjne; używać narzędzi takich jak skrobak, wąż i szczotka; obchodzić się z roztworami chemikaliów.

 • Sprawdzać obieg ropy naftowej

  Zapewniać, że materiał przychodzący i wychodzący krąży przez właściwe mierniki; upewniać się, że mierniki działają poprawnie.

 • Przemieszczać ropę naftową

  Przygotowywanie określonych objętości rafinowanych i nierafinowanych materiałów do przechowywania; przesyłanie materiałów wymagających dalszej obróbki.

 • Obsługiwać urządzenia do destylacji

  Obsługiwać panele kontrolne i inne urządzenia do destylacji w celu monitorowania i dostosowywania przepływu produktów, ciśnienia, temperatury itp.

 • Monitorować procesy destylacji

  Identyfikować i zgłaszać problemy lub potencjalne zagrożenia, monitorując instrumenty, wskaźniki i mierniki. Sprawdzać przewody rurowe; w razie konieczności nasmarować zawory lub zacieśnić połączenia.

 • Mierzyć temperaturę w zbiornikach ropy naftowej

  Wprowadzać termometry do zbiorników ropy naftowej, aby uzyskać informacje o temperaturze.

 • Konfigurować układy sterujące

  Manipulować urządzeniami sterującymi, aby wytwarzać wymagane ilości produktu o żądanej jakości. Uwzględniać zalecenia laboratoryjne, harmonogramy i wyniki badań.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Konserwować urządzenia do destylacji

  Konserwacja i naprawa sprzętu; identyfikacja i zgłaszanie uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego sprzętu.

 • Badać próbki ropy naftowej

  Analizowanie próbek ropy naftowej w celu określenia właściwości, takich jak konsystencja, tekstura, lepkość lub stężenie. Wykorzystywanie przyrządów pomiarowych, takich jak mierniki pH, hydrometry i lepkościomierze.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Weryfikować bezpieczeństwo procesu destylacji

  Sprawdzać całkowitą ilość oleju w zbiornikach magazynowych; zapewniać bezpieczeństwo działań związanych z destylacją; zapewniać zgodność z przepisami prawa.

Source: Sisyphus ODB