Zawód operator urządzeń do fermentacji

Operatorzy urządzeń do fermentacji kontrolują i konserwują urządzenia i zbiorniki do produkcji składników aktywnych i funkcjonalnych dla produktów leczniczych, takich jak antybiotyki lub witaminy. Pracują oni również przy produkcji kosmetyków lub produktów do pielęgnacji ciała.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Fermentacja produkcyjna

  Fermentacja na dużą skalę stosowana w produkcji etanolu, która jest dalej wykorzystywana np. w produkcji żywności, produktów farmaceutycznych, alkoholu lub benzyny.

 • Dobre praktyki wytwarzania

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki wytwarzania (GMP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Fermentacja laboratoryjna

  Kroki i wymogi zawarte w fermentacji laboratoryjnej w celu konwersji biomasy w substancje chemiczne, cukry lub paliwa.

Umiejętności

 • Monitorować parametry środowiskowe

  Sprawdzać wpływ maszyn produkcyjnych na środowisko, analizując poziomy temperatury, jakość wody i zanieczyszczenie powietrza.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Dostosowywać procesy fermentacji

  Dokonywać zwiększania lub zmniejszania proporcji w procesach fermentacji zależnie od sytuacji.

 • Mierzyć gęstość cieczy

  Pomiar gęstości cieczy, w tym olejów, za pomocą przyrządów takich jak higrometry lub rurki oscylacyjne.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Zarządzać bioreaktorami

  Zarządzać bioreaktorami wykorzystywanymi w procesie fermentacji i kulturach komórkowych poprzez ustawienie, obsługę i wykonywanie drobnych czynności konserwacyjnych.

 • Sporządzać dokumentację związaną z raportami serii

  Sporządzać sprawozdania na temat historii wyprodukowanych partii z uwzględnieniem nieprzetworzonych danych, przeprowadzonych badań i zgodności z praktyką GMP każdej partii produktu.

 • Monitorować fermentację

  Nadzorować i kontrolować fermentację. Monitorować klarowanie się soku i fermentację surowca. Kontrolować postępy procesu fermentacji w celu spełnienia specyfikacji. Mierzyć, badać i interpretować proces fermentacji i dane dotyczące jakości zgodnie ze specyfikacją.

 • Przestrzegać standardowych procedur

  Przestrzegać i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).

Source: Sisyphus ODB