Zawód operator urządzeń do fermentacji

Operatorzy urządzeń do fermentacji kontrolują i konserwują urządzenia i zbiorniki do produkcji składników aktywnych i funkcjonalnych dla produktów leczniczych, takich jak antybiotyki lub witaminy. Pracują oni również przy produkcji kosmetyków lub produktów do pielęgnacji ciała.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Fermentacja produkcyjna

  Fermentacja na dużą skalę stosowana w produkcji etanolu, która jest dalej wykorzystywana np. w produkcji żywności, produktów farmaceutycznych, alkoholu lub benzyny.

 • Dobre praktyki wytwarzania

  Wymogi regulacyjne i dobre praktyki wytwarzania (GMP) stosowane w danym sektorze wytwórczym.

 • Fermentacja laboratoryjna

  Kroki i wymogi zawarte w fermentacji laboratoryjnej w celu konwersji biomasy w substancje chemiczne, cukry lub paliwa.

Umiejętności

 • Monitorować parametry środowiskowe

  Sprawdzać wpływ maszyn produkcyjnych na środowisko, analizując poziomy temperatury, jakość wody i zanieczyszczenie powietrza.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Dostosowywać procesy fermentacji

  Dokonywać zwiększania lub zmniejszania proporcji w procesach fermentacji zależnie od sytuacji.

 • Mierzyć gęstość cieczy

  Pomiar gęstości cieczy, w tym olejów, za pomocą przyrządów takich jak higrometry lub rurki oscylacyjne.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Zarządzać bioreaktorami

  Zarządzać bioreaktorami wykorzystywanymi w procesie fermentacji i kulturach komórkowych poprzez ustawienie, obsługę i wykonywanie drobnych czynności konserwacyjnych.

 • Sporządzać dokumentację związaną z raportami serii

  Sporządzać sprawozdania na temat historii wyprodukowanych partii z uwzględnieniem nieprzetworzonych danych, przeprowadzonych badań i zgodności z praktyką GMP każdej partii produktu.

 • Monitorować fermentację

  Nadzorować i kontrolować fermentację. Monitorować klarowanie się soku i fermentację surowca. Kontrolować postępy procesu fermentacji w celu spełnienia specyfikacji. Mierzyć, badać i interpretować proces fermentacji i dane dotyczące jakości zgodnie ze specyfikacją.

 • Przestrzegać standardowych procedur

  Przestrzegać i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP).

Source: Sisyphus ODB