Zawód operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych

Operatorzy urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych wypełniają formy gliną w celu odlewania wyrobów ceramicznych i porcelanowych. W razie potrzeby odlewają nadwyżki ciekłej masy z formy, osuszają formy, wyjmują odlewy z formy, wygładzają odlane powierzchnie w celu usunięcia śladów i umieszczają odlewy na deskach do wyschnięcia.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Materiały wykorzystywane do produkcji wyrobów kamionkowych

  Charakterystyka i właściwości różnych materiałów stosowanych do produkcji szklistej ceramiki wykonanej z glinki kamionkowej lub – w niektórych przypadkach – z gliny ogniotrwałej.

 • Materiały wykorzystywane do produkcji porcelany

  Charakterystyka i właściwości różnych surowców, takich jak glinka biała, glina garncarska, tlenek glinu, krzemień i skaleń, stosowane do produkcji wyrobów stołowych i artykułów dekoracyjnych dla gospodarstw domowych.

 • Rodzaje materiałów garncarskich

  Rodzaje glin i błota oraz ich wygląd, właściwości, reakcja na ogień itd.

Umiejętności

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Zajmować się osadzarkami

  Zajmować się osadzarką, aby uzyskiwać określone ceramiczne produkty końcowe, takie jak miski, talerze lub kubki.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Zajmować się mieszarkami do gliny

  Zajmować się mieszarką do gliny, regulując elementy sterujące, aby mieszać, wytłaczać lub osadzać partie gliny zgodnie ze specyfikacją.

 • Wydobywać wyroby z form

  Usuwać gotowe wyroby z form i poddawać je szczegółowej analizie pod kątem wad.

 • Przestrzegać norm w zakresie grubości warstwy gliny

  Przestrzegać określonej grubości warstwy gliny poprzez wylewanie nadmiaru masy ciekłej z formy i jednoczesne obserwowanie poziomu gliny przez otwór w formie.

Source: Sisyphus ODB