Zawód operator urządzeń do koagulacji kauczuku

Operatorzy urządzeń do koagulacji kauczuku kontrolują maszyny do koagulacji syntetycznego lateksu kauczukowego w zawiesinę okruchów lateksu. Przygotowują te okruchy lateksu do procesów wykończeniowych. Operatorzy urządzeń do koagulacji kauczuku badają wygląd okruchów i dostosowują pracę filtrów, sit wytrząsających i młynów młotkowych w celu usunięcia wilgoci z okruchów gumowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki ochrony indywidualnej

  Rodzaje materiałów i wyposażenia ochronnego przewidziane dla różnych rodzajów zadań, takich jak ogólne lub specjalistyczne czyszczenie.

 • Pneumatyka

  Zastosowanie gazu pod ciśnieniem w celu wytworzenia ruchu mechanicznego.

 • Materiały syntetyczne

  Produkcja i właściwości materiałów syntetycznych, takich jak włókna syntetyczne, papier syntetyczny, żywice syntetyczne lub kauczuk syntetyczny.

Umiejętności

 • Monitorować zawory

  Monitorować i odpowiednio dostosować zawory, aby dopuścić określoną ilość płynów (takich jak amoniak siarkowy kwas siarkowy lub gęstopłynne mydło) lub pary wodnej do mieszalnika lub maszyny.

 • Unikać skażenia

  Unikać mieszania lub zanieczyszczenia materiałów.

 • Obsługiwać pneumatyczne rynny transportujące

  Używać pneumatycznych rynien transportujących do przenoszenia produktów lub mieszanin z pojemników do zbiorników magazynowych.

 • Wytwarzać zawiesinę granulatu gumowego

  Wytwarzać zawiesinę granulatu z koagulowanego lateksu kauczuku syntetycznego, przygotowując okruchy gumy do wykończenia.

 • Mierzyć materiały

  Mierzyć surowce przed ich załadunkiem do mieszalnika lub maszyn, zapewniając ich zgodność ze specyfikacjami.

 • Ważyć materiały

  Ważyć materiały i produkty, zapisując wagę i inne stosowne dane na metkach lub etykietach.

 • Zajmować się zbiornikami do koagulacji

  Zajmować się sprzętem i maszynami do koagulacji, takimi jak młyny młotkowe, zbiorniki konwersji mydła, osłony lub zbiorniki płukania, które sprawiają, że proces koagulacji jest zgodny ze specyfikacjami.

 • Monitorować wskazania termometru w zbiorniku

  Monitorować zbiornik, aby zapobiec wybuchowi lub rozkładowi z powodu akumulacji ciepła.

 • Obsługiwać precyzyjne urządzenia pomiarowe

  Mierzyć rozmiar obrabianego detalu podczas sprawdzania i znakowania, aby sprawdzić, czy jest ona standardowa, używając dwu- i trójwymiarowego precyzyjnego sprzętu pomiarowego, takiego jak suwmiarka, mikrometr i przyrząd pomiarowy.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Obsługiwać pompę do przesyłu lateksu

  Obsługiwać pompę tłoczącą lateks do zbiorników mieszalnikowych, dbając, aby gęstość uzyskanego lateksu była zgodna ze specyfikacją.

 • Ekstrahować kwas tłuszczowy

  Ekstrahować kwas tłuszczowy uzyskany w wyniku przekształcenia kremowego lateksu w skoagulowaną płynną masę, która jest następnie przetwarzana w zbiornikach do obróbki mydła.

 • Napełniać zbiornik mieszalnikowy

  Napełnić zbiornik mieszalnikowy składnikami chemicznymi, dostarczając także wodę za pomocą zaworów umieszczonych pod wskazanym znakiem na ścianie zbiornika.

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Przetwarzać mieszaniny lateksowe

  Przetwarzać mieszaniny lateksowe z użyciem paneli kontrolnych w celu uzyskania produktów gumowych, takich jak arkusze pianki, balony lub nakładki na palce.

 • Segregować surowce

  Segregować surowce na partie, które mają być dalej przetwarzane.

Source: Sisyphus ODB