Zawód operator urządzeń do mieszania farb do skór

Operatorzy urządzeń do mieszania farb do skór nanoszą kolory i mieszanki wykończeniowe według określonych receptur. Nanoszą pigmenty, barwniki lub inne mieszanki wykończeniowe.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Chemia barwienia skóry

  Znajomość chemii kolorów, stosowanie i zachowanie barwników i materiałów barwiących w stosunku do skóry.

 • Technologia wykańczania przez natryskiwanie

  Sprzęt, technologie i techniki wykorzystywane w zakresie wykończenia skóry metodą natryskiwania, zgodnie ze specyfikacją produktu. Do aspektów tych należą: przygotowanie powierzchni, rodzaje sprzętu, przygotowanie mieszanin wykończeniowych, monitorowanie operacji i natryskiwanie związane z różnego rodzaju wykańczaniem, powłokami oraz artykułami końcowymi.

 • Właściwości substancji chemicznych wykorzystywanych do garbowania

  Skład i właściwości fizykochemiczne pomocniczych substancji chemicznych stosowanych w różnych procesach garbowania (garbniki, płyny tłuszczowe, pigmenty, barwniki itp.)

Umiejętności

 • Wykonywać instrukcje robocze

  Rozumienie, interpretowanie i prawidłowe stosowanie instrukcji roboczych dotyczących różnych zadań w miejscu pracy.

 • Zarządzać wpływem oddziaływań na środowisko

  Zarządzać interakcją i oddziaływaniem na środowisko przez przedsiębiorstwa. Określać i oceniać wpływ procesu produkcji i powiązanych usług na środowisko oraz uregulować ograniczenie wpływu na środowisko i na ludzi. Organizować plany działania i monitorować wszelkie wskaźniki poprawy.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Przygotowywać mieszanki kolorystyczne

  Przygotowywać mieszanki kolorystyczne zgodnie z recepturą i/lub charakterystyką wyrobu, który ma zostać uzyskany.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Określać cele przedsiębiorstwa

  Działać na rzecz przedsiębiorstwa i realizacji jego celów.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Rozróżniać odcienie kolorów

  Umiejętność analizowania, mieszania i dopasowywania barw. Być w stanie pomyślnie przejść badanie zdolności rozróżniania barw.

 • Pracować w zespołach zajmujących się produkcją materiałów włókienniczych

  Pracować harmonijnie z kolegami z zespołów w przemyśle włókienniczym i odzieżowym.

 • Stosować w sposób prawidłowy techniki barwienia

  Przygotowywać mieszaniny barwiące i inne mieszaniny chemiczne zgodnie z recepturą i/lub pożądaną charakterystyką wyrobu. Interpretować i stosować instrukcje, w tym informacje techniczne i dotyczące obsługi, w celu realizacji procesów.

Source: Sisyphus ODB