Zawód operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

Operatorzy urządzeń do nakładania powłok galwanicznych ustawiają i dozorują urządzenia do nakładania powłok galwanicznych przeznaczone do wykańczania i powlekania powierzchni metalowych elementów obrabianych (np. przyszłe monety i biżuteria), używając prądu elektrycznego do rozpuszczania kationów metali oraz do wiązania cienkiej warstwy innego metalu, takiego jak cynk, miedź lub srebro, w celu wytworzenia spójnej powłoki metalu na powierzchni obrabianego przedmiotu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metalowe powłoki galwaniczne

  Różne procesy, jakie mogą wytwarzać różne materiały stosowane do galwanizacji , takie jak galwanizacja miedzią, galwanizacja srebrem, galwanizacja niklem, platerowanie, platerowanie z wytłaczaniem, odtłuszczanie i inne.

 • Części urządzenia do powlekania elektrolitycznego

  Różne części maszyny do obróbki metali wykorzystujące procesy galwaniczne w celu zapewnienia powlekania obrabianych detali, takie jak bęben galwaniczny, linia galwanizacyjna, otwór wiertniczy, ładowarka i inne.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Zbiór zasad, procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników w ich miejscu pracy. 

 • Rodzaje metalu

  Właściwości, specyfikacje, zastosowania i reakcje w zakresie różnych procesów produkcji wyrobów z różnych rodzajów metali, takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedź i inne.

 • Prąd elektryczny

  Przepływ ładunku elektrycznego, przenoszonego przez elektrony lub jony w środowisku takim jak elektrolit lub plazma.

 • Procesy galwaniczne

  Różne procesy obróbki metali wykorzystujące prąd elektryczny do tworzenia powłok metalicznych na elektrodzie i obrabianym przedmiocie, takie jak: galwanizacja impulsowa, elektroosadzanie impulsowe, galwanizacja szczotkowa i inne.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Obsługiwać maszynę do powlekania galwanicznego

  Obsługa maszyny do obróbki metalu, przeznaczonej do pokrywania powierzchni metalowych poprzez wykorzystanie prądu elektrycznego do tworzenia powłok metalicznych na elektrodzie oraz przedmiocie obrabianym, monitorowanie i obsługa przedmiotu zgodnie z przepisami.

 • Monitorować przebieg kąpieli galwanicznych

  Kontrolować temperaturę i zmieniać skład roztworu złożonego z różnych składników chemicznych i stosowanego do pokrywania powierzchni cienką warstwą metalu.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

Source: Sisyphus ODB