Zawód operator urządzeń do obróbki cieplnej tworzyw sztucznych

Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej tworzyw sztucznych manipulują produktami z tworzyw sztucznych, wykorzystując maszyny takie jak piece lub maszyny do utwardzania płomieniowego w celu zahartowania, wyżarzenia lub obróbki cieplnej. Ustawiają maszyny i czytają instrukcje produkcyjne w celu ustalenia temperatury pieca. Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej tworzyw sztucznych zdejmują produkty z maszyn, pozostawiają je do schłodzenia, badają i testują produkty, aby sprawdzić, czy są zgodne ze specyfikacjami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • żywice z tworzywa sztucznego

  Proces ogrzewania węglowodorów, formowania i łączenia polimerów w celu utworzenia żywic z tworzyw sztucznych, które są wykorzystywane do wytwarzania różnych rodzajów produktów.

 • Rodzaje tworzywa sztucznego

  Rodzaje materiałów z tworzyw sztucznych i ich skład chemiczny, właściwości fizyczne, ewentualne trudności oraz przypadki użycia.

Umiejętności

 • Sięgać do zasobów technicznych

  Odczytywanie i interpretowanie zasobów technicznych, takich jak rysunki cyfrowe lub papierowe oraz dane dotyczące regulacji w celu prawidłowego zainstalowania maszyny lub narzędzia pracy lub montażu urządzeń mechanicznych.

 • Obsługiwać piec do obróbki cieplnej

  Obsługiwać lub zajmować się piecami, takimi jak gazowe, olejowe, elektryczne do obróbki cieplnej odlewów w celu uzyskania prawidłowych właściwości mechanicznych. Dostosowywać elementy sterujące pieca, aby podgrzewać części przez określony czas do odpowiedniej temperatury.

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

 • Dokonywać pomiaru temperatury w piecu

  Monitorować temperaturę produktu przy użyciu dostępnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, a w razie potrzeby dostosować temperaturę pieca.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • ładować materiały do pieca

  Ładować materiały do pieca z odpowiednim ustawieniem, mocowaniem i wypoziomowaniem w razie potrzeby.

 • Monitorować maszyny automatyczne

  Stale sprawdzać ustawienie i pracę maszyn automatycznych lub przeprowadzać regularne kontrole. Jeśli to konieczne, rejestrować i interpretować dane dotyczące warunków funkcjonowania instalacji i urządzeń w celu wykrycia nieprawidłowości.

 • Zapobiegać uszkodzeniu pieca

  Zapobiegać uszkodzeniu pieca i mitygować ryzyko w odniesieniu do pieca hutniczego lub pieca do wytapiania.

 • Utrzymywać temperaturę pieca na odpowiednim poziomie

  Monitorować pirometr, zarządzać nim i regulować go w taki sposób, aby kontrolować temperaturę pieca.

 • Rejestrować działania związane z obsługą pieca

  Rejestrować czas pracy pieca i dane dotyczące produkcji.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zajmować się przenośnikiem wysypowym

  Obsługiwać i monitorować sprzęt wykorzystywany do przenoszenia ładunków luzem, takich jak mieszane granulki, z jednego miejsca na drugie.

 • Wydobywać materiały z pieca

  Usuwać materiały z pieca za pomocą dźwigu, przenośnika, przechylając piec lub używając innych metod.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

Source: Sisyphus ODB