Zawód operator urządzeń do pakowania i napełniania

Operatorzy urządzeń do pakowania i napełniania dozorują maszyny do przygotowywania i pakowania produktów spożywczych w różne pojemniki, takie jak słoje, kartony, puszki i inne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Obsługiwać maszynę do ważenia

  Pracować z maszyną do ważenia w celu pomiaru surowych, półwykończonych i gotowych wyrobów.

 • Utylizować odpady inne niż spożywcze w przemyśle spożywczym

  Utylizować odpady inne niż spożywcze w branży spożywczej, stosując procedury dopuszczalne z punktu widzenia ochrony środowiska w celu utylizacji tych odpadów.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Identyfikować czynniki wpływające na zmianę właściwości składowanej żywności

  Uznawać najbardziej istotne czynniki (chemiczne, fizyczne, środowiskowe itp.), które mogą zmienić żywność podczas przechowywania.

 • Zapewniać kontrolę jakości w związku z pakowaniem

  Wdrażać i monitorować działania, tak aby cały czas spełniane były wszystkie wymogi wynikające z procedur i norm dotyczących pakowania.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Zajmować się maszynami do pakowania

  Maszyny do pakowania, takie jak napełniarki, etykieciarki i zgrzewarki. Magazynowanie i sortowanie produktów do przetworzenia zgodnie ze specyfikacjami. W miarę potrzeby uzupełniać potrzebne opakowania, takie jak pudełka, kartony, papier pakowy, arkusze z tworzywa sztucznego, klej, atrament lub etykiety.

 • Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami

  Przestrzeganie instrukcji w celu osiągnięcia celów i dotrzymania terminów.

 • Pracować przy taśmie w sektorze produkcji żywności

  Pracować przy obrotowych przenośnikach taśmowych w produkcji żywności.

 • Obsługiwać urządzenia do przetwarzania opakowań

  Obsługiwać elektryczne urządzenia do przetwarzania opakowań i systemy sterowania.

Source: Sisyphus ODB