Zawód operator urządzeń do produkcji dań gotowych

Operatorzy urządzeń do produkcji dań gotowych wykonują różne procesy i dozorują specjalne maszyny do wytwarzania gotowych posiłków i dań. Stosują metody schładzania, szczelnego pakowania i zamrażania środków spożywczych w celu ich późniejszego spożycia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Produkcja różnych schłodzonych dań gotowych

  Różne procesy, procedury i technologie produkcji gotowych posiłków i dań, takich jak makarony, w oparciu o mięso oraz produktów specjalnych do przechowywania w niskich temperaturach.

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

 • Linia produkcyjna żywności puszkowanej

  Etapy w procesie puszkowania od mycia, kondycjonowania i ważenia produktów żywnościowych, mycia i przygotowywania puszek, napełniania puszek, a także innych operacji do uzyskania produktu końcowego.

Umiejętności

 • Etykietować środki spożywcze

  Używać odpowiedniego sprzętu do umieszczania etykiet na produktach żywnościowych.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Poddawać produkty spożywcze procesom chłodzenia

  Przeprowadzać procesy chłodzenia, zamrażania i schładzania produktów spożywczych, takich jak owoce i warzywa, ryby, mięso, żywność gastronomiczna. Przygotowywać produkty spożywcze o dłuższych okresach przechowywania lub półprzetworzoną żywność. Zapewniać bezpieczeństwo i wartości odżywcze zamrożonych towarów i konserwować produkty zgodnie z określonymi temperaturami.

 • Stosować techniki konserwacji żywności

  Stosować typowe zabiegi, aby zachować właściwości produktów spożywczych dbając o ich wygląd, zapach i smak.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Produkować dania gotowe

  Stosowanie procesów i procedur oraz technologii w celu produkcji gotowych posiłków i dań, takich jak makarony, w oparciu o mięso i produkty specjalne.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Ważyć materiały

  Ważyć materiały i produkty, zapisując wagę i inne stosowne dane na metkach lub etykietach.

 • Zapewniać schładzanie żywności w ramach łańcucha dostaw

  Stosować różne procedury w celu utrzymania zakresu temperatury środków spożywczych i produktów na każdym etapie łańcucha produkcji i dostaw.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Zajmować się specyfikacjami dotyczącymi żywności

  Konserwować, przeglądać i oceniać istniejące specyfikacje żywności, takie jak przepisy kulinarne.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Monitorować procesy zamrażania

  Monitorować procesy zamrażania w celu zapewnienia odpowiedniego zamrożenia produktu. Oceniać poziomy temperatury i zapewniać efektywność energetyczną i chłodzenie produktów.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

Source: Sisyphus ODB