Zawód operator urządzeń do produkcji farb

Operatorzy urządzeń do produkcji farb obsługują i konserwują maszyny, które mieszają lakiery, rozpuszczalniki i farby w celu wytworzenia farby, dopilnowując, aby produkt końcowy był zgodny z określoną recepturą.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Monitorować zawory

  Monitorować i odpowiednio dostosować zawory, aby dopuścić określoną ilość płynów (takich jak amoniak siarkowy kwas siarkowy lub gęstopłynne mydło) lub pary wodnej do mieszalnika lub maszyny.

 • Monitorować parametry środowiskowe

  Sprawdzać wpływ maszyn produkcyjnych na środowisko, analizując poziomy temperatury, jakość wody i zanieczyszczenie powietrza.

 • Zajmować się mieszarką farb

  Obsługiwać maszyny mieszające barwnik i farbę w celu uzyskania produktu końcowego w postaci farby o wymaganych parametrach.

 • Mierzyć lepkość substancji chemicznej

  Pomiar lepkości zmieszanych składników za pomocą wiskozymetru.

 • Przygotowywać składniki farb

  Przygotowywanie składników farb, które mają być mieszane, takich jak rozcieńczalnik, rozpuszczalnik, farba lub lakier, upewniając się, że są one prawidłowo odważone, zgodnie ze wskazaną formułą.

Source: Sisyphus ODB