Zawód operator urządzeń do produkcji lakierów syntetycznych

Operatorzy urządzeń do produkcji lakierów syntetycznych obsługują i konserwują mieszalniki lakierów i farb syntetycznych i młynki wibracyjne, dopilnowując, aby produkt końcowy był zgodny z recepturą.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

Umiejętności

 • Przygotowywać próbki chemiczne

  Przygotowywanie określonych próbek, takich jak próbki gazu, próbki płynne lub stałe, aby były gotowe do analizy, etykietowania i przechowywania zgodnie ze specyfikacjami.

 • Dobierać składniki lakieru

  Dobierać właściwe rodzaje i ilości składników lakieru, takich jak rozcieńczalniki, pigmenty lub żywice naturalne, i umieszczać je w fabryce.

 • Mierzyć materiały

  Mierzyć surowce przed ich załadunkiem do mieszalnika lub maszyn, zapewniając ich zgodność ze specyfikacjami.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Mierzyć lepkość substancji chemicznej

  Pomiar lepkości zmieszanych składników za pomocą wiskozymetru.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Podgrzewać mieszaninę lakieru

  Podgrzewanie przygotowanej mieszaniny w celu uzyskania wosku w górnej części roztworu.

 • Obsługiwać młynek wibracyjny

  Obsługiwać młynek, aby wymieszać i wyprodukować lakiery, upewniając się, że parametry i specyfikacje są zgodne z recepturą.

 • Dodawać barwnik

  Dodawać wymagany kolor zgodnie ze specyfikacjami partii barwiącej.

Source: Sisyphus ODB