Zawód operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych

Operatorzy urządzeń do produkcji nawozów sztucznych obsługują i konserwują maszyny do mieszania składników chemicznych w celu produkcji nawozów, dopilnowując, aby produkt końcowy był zgodny ze specyfikacjami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące zanieczyszczeń

  Znajomość przepisów europejskich i krajowych dotyczących ryzyka zanieczyszczenia.

Umiejętności

 • Zasilać mieszarkę do nawozów

  Zasilać mieszarkę do nawozów suchymi materiałami ze zasobnika poprzez pociągnięcie dźwigni.

 • Wysypywać partie

  Wysypywanie partii na przenośniki, upewniając się, że specyfikacje, takie jak czas mieszania, są przestrzegane.

 • Monitorować zawory

  Monitorować i odpowiednio dostosować zawory, aby dopuścić określoną ilość płynów (takich jak amoniak siarkowy kwas siarkowy lub gęstopłynne mydło) lub pary wodnej do mieszalnika lub maszyny.

 • Zajmować się mieszarką nawozów

  Obsługiwać maszyny, mieszające chemikalia, takie jak azot lub fosforan, w celu produkcji nawozów.

Source: Sisyphus ODB