Zawód operator urządzeń do produkcji pasów transmisyjnych

Operatorzy urządzeń do produkcji pasów transmisyjnych wytwarzają pasy transmisyjne i przenośniki taśmowe poprzez nawarstwianie gumowanej tkaniny. Tną warstwę na wymaganą długość przy pomocy nożyc i łączą warstwy ze sobą przy użyciu walców i zszywarek. Operatorzy urządzeń do produkcji pasów transmisyjnych umieszczają gotowy pas pomiędzy wałkami dociskowymi. Mierzą gotowy pas, aby sprawdzić, czy jest on zgodny ze specyfikacjami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Spajać płaty gumowe

  Spajać płaty, wkładając gotowy pasek między rolki dociskowe i nawijając pasek na zębatkę.

 • Mierzyć materiały

  Mierzyć surowce przed ich załadunkiem do mieszalnika lub maszyn, zapewniając ich zgodność ze specyfikacjami.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych

  Przestrzegać procedur i norm bezpieczeństwa w kontekstach przemysłowych, głównie w przypadku maszyn.

 • Wytwarzać taśmy

  Wytwarzać pasy transmisyjne i przenośniki taśmowe poprzez nakładanie warstw gumowanej tkaniny i kleju.

 • Ciąć płaty gumowe

  Ciąć płaty na wymaganą długość za pomocą nożyc lub noża i łączyć płaty ze sobą przy użyciu wałków i zszywek.

 • Przygotowywać płaty gumowe

  Przygotowywać płaty gumowe lub kauczukowe do dalszej obróbki, wyciągając je z rolek na stojak odkładczy i układając na stole, zmierzone i wyrównane zgodnie ze specyfikacjami.

 • Układać płaty gumowe w warstwy

  Układać płaty wymagane w specyfikacjach poprzez wycinanie nieregularnych krawędzi za pomocą nożyczek lub noży.

 • Badać jakość produktów

  Stosować różne techniki w celu upewnienia się, że jakość produktu jest zgodna z normami i specyfikacjami jakościowymi. Nadzorować usterki, opakowania i zwroty produktów w różnych departamentach produkcyjnych.

 • Zgłaszać wadliwe materiały produkcyjne

  Utrzymanie wymaganej dokumentacji i formularzy przedsiębiorstwa w celu zgłaszania wszelkich wadliwych materiałów lub budzących wątpliwości warunków wytwarzania maszyn i urządzeń.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

Source: Sisyphus ODB