Zawód operator urządzeń do produkcji perfum

Operatorzy urządzeń do produkcji perfum dozorują maszyny do produkcji perfum, poprzez ustawianie maszyn i narzędzi, czyszczenie i konserwację urządzeń oraz przestrzeganie harmonogramu produkcji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Produkty perfumeryjne i kosmetyczne

  Oferowane produkty w zakresie perfum i kosmetyków, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

Umiejętności

 • Sprawdzać jakość surowców

  Kontrola jakości surowców wykorzystywanych do produkcji półproduktów i wyrobów gotowych poprzez ocenę niektórych z jego właściwości i, w razie potrzeby, wybranie próbek do analizy.

 • Spełniać wymogi produkcyjne

  Spełniać wymogi produkcyjne poprzez odczyt harmonogramu produkcji i dostosowanie temperatury do rzeczywistej wilgotności, wielkości i rodzaju produktów, które będą suszone.

 • Sprawdzać specyfikacje produktu

  Sprawdzać wysokość, kolor i inne atrybuty gotowego produktu względem specyfikacji.

 • Ważyć materiały

  Ważyć materiały i produkty, zapisując wagę i inne stosowne dane na metkach lub etykietach.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Zapewniać zgodność ze specyfikacjami

  Zapewnić zgodność zmontowanych produktów z podanymi specyfikacjami.

 • Opracowywać formuły zapachowe

  Opracowywać wzory chemiczne dla nowych zapachów będących przedmiotem badań.

 • Przygotowywać surowce

  Przygotowywać i mierzyć podstawowe materiały potrzebne do wytworzenia towarów i produktów gotowych.

 • Kontrolować zgodność z harmonogramem produkcji

  Kontrolować codzienne i długoterminowe harmonogramy prób, szkoleń, występów, sezonów, podróży itp., biorąc pod uwagę harmonogram projektu i wszystkie przygotowania określone w oparciu o wymagania produkcji.

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

Source: Sisyphus ODB