Zawód operator urządzeń do produkcji pestycydów

Operatorzy urządzeń do produkcji pestycydów obsługują i konserwują maszyny do mieszania składników chemicznych w stanie suchym lub ciekłym, w celu wytworzenia środków owadobójczych, grzybobójczych, gryzoniobójczych lub chwastobójczych, dopilnowując, aby produkt końcowy był zgodny z recepturą.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Kryteria jakości dotyczące magazynów

  Kryteria jakościowe w odniesieniu do pomieszczeń magazynowych, takie jak bezpieczne systemy blokady, wentylacja, regularne kontrolowane systemy ognioodporności itp.

Umiejętności

 • Monitorować parametry środowiskowe

  Sprawdzać wpływ maszyn produkcyjnych na środowisko, analizując poziomy temperatury, jakość wody i zanieczyszczenie powietrza.

 • Zajmować się mieszarką insektycydów

  Zajmować się mieszalnikiem i sprzętem używanym do produkcji insektycydów, fungicydów lub pestycydów zgodnie z określoną recepturą.

 • Zasilać mieszarkę do nawozów

  Zasilać mieszarkę do nawozów suchymi materiałami ze zasobnika poprzez pociągnięcie dźwigni.

 • Monitorować zawory

  Monitorować i odpowiednio dostosować zawory, aby dopuścić określoną ilość płynów (takich jak amoniak siarkowy kwas siarkowy lub gęstopłynne mydło) lub pary wodnej do mieszalnika lub maszyny.

Source: Sisyphus ODB