Zawód operator urządzeń do produkcji proszku mydlanego

Operatorzy urządzeń do produkcji proszku mydlanego kontrolują, monitorują i konserwują pracę urządzeń do produkcji proszku mydlanego, w celu wytworzenia proszków mydlanych. Kontrolują oni jednostki robocze w celu zapewnienia zgodności parametrów przepływu oleju, powietrza, substancji zapachowych lub pary ze specyfikacjami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

 • Zajmować się wieżą podgrzanego powietrza

  Obsługa wieży suszarniczej za pomocą panelu sterowania w produkcji sproszkowanego mydła z mydła w płynie.

 • Obsługiwać pompy do mydła w płynie

  Obsługiwać pompy do mydła dostosowujące przepływ oleju, perfum, powietrza lub pary do kolektorów lub do wież.

 • Sporządzać dokumentację związaną z raportami serii

  Sporządzać sprawozdania na temat historii wyprodukowanych partii z uwzględnieniem nieprzetworzonych danych, przeprowadzonych badań i zgodności z praktyką GMP każdej partii produktu.

 • Przygotowywać próbki chemiczne

  Przygotowywanie określonych próbek, takich jak próbki gazu, próbki płynne lub stałe, aby były gotowe do analizy, etykietowania i przechowywania zgodnie ze specyfikacjami.

 • Badać zawartość wilgoci

  Badać zawartość wilgoci za pomocą aparatu do testowania wilgotności.

 • Monitorować parametry środowiskowe

  Sprawdzać wpływ maszyn produkcyjnych na środowisko, analizując poziomy temperatury, jakość wody i zanieczyszczenie powietrza.

 • Badać próbki chemiczne

  Przeprowadzanie procedur badawczych na wcześniej przygotowanych próbkach substancji chemicznych, wykorzystując niezbędne wyposażenie i materiały. Badanie próbek chemicznych obejmujące czynności takie, jak odpipetowanie lub rozcieńczanie.

Source: Sisyphus ODB