Zawód operator urządzeń do produkcji wyrobów maczanych

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów maczanych zanurzają formy w płynnym lateksie w celu wytworzenia wyrobów z gumy takich jak balony, nakładki na palce lub wyroby profilaktyczne. Mieszają lateks i wlewają go do maszyny. Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów maczanych pobierają próbę wyrobu lateksowego po końcowym zanurzeniu i ważą ją. Jeżeli produkt nie spełnia wymogów, dodają do maszyny amoniak lub większą ilość lateksu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • środki ochrony indywidualnej

  Rodzaje materiałów i wyposażenia ochronnego przewidziane dla różnych rodzajów zadań, takich jak ogólne lub specjalistyczne czyszczenie.

 • Rodzaje zbiorników do zanurzania

  Różne rodzaje zbiorników stosowanych do powlekania i procesów zanurzania, takie jak zbiornik zanurzeniowy hydro, wanna do zanurzania w farbie oraz inne.

 • Części zbiornika do powlekania zanurzeniowego

  Układ i różne części maszyn do powlekania zanurzeniowego lub zbiornika do powlekania zanurzeniowego, takie jak zbiornik wykonany z materiału niepalnego, płyta ociekowa, wsporniki stalowe, zębatka, siłownik podnoszenia i trawersa.

Umiejętności

 • Analizować próbki lateksu

  Analizować zważone już próbki lateksu w celu sprawdzenia, czy określone parametry, takie jak gęstość, są zgodne z recepturą.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Przelewać lateks w ramach procesów przemysłowych

  Przelewanie płynnego lateksu z bębnów do puszek i do zbiorników zasobnikowych.

 • Przetwarzać mieszaniny lateksowe

  Przetwarzać mieszaniny lateksowe z użyciem paneli kontrolnych w celu uzyskania produktów gumowych, takich jak arkusze pianki, balony lub nakładki na palce.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Mieszać składniki z lateksem

  Mieszać określone mieszanki z lateksem przy użyciu mieszalników.

 • Ważyć materiały

  Ważyć materiały i produkty, zapisując wagę i inne stosowne dane na metkach lub etykietach.

 • Obsługiwać pompę do przesyłu lateksu

  Obsługiwać pompę tłoczącą lateks do zbiorników mieszalnikowych, dbając, aby gęstość uzyskanego lateksu była zgodna ze specyfikacją.

 • Mieszać substancje chemiczne

  Bezpiecznie mieszać substancje chemiczne zgodnie z recepturą, stosując odpowiednie dawki.

 • Optymalizować parametry procesów produkcji

  Optymalizować i utrzymywać parametry procesu produkcyjnego, takie jak przepływ, temperatura lub ciśnienie.

 • Obsługiwać zbiornik

  Obsługa maszyn produkcyjnych przeznaczonych do pokrycia powierzchni przedmiotu obrabianego poprzez zastosowanie procesów zanurzania, ich monitorowanie i obsługa zgodnie z przepisami.

 • Wysypywać zawartość do kadzi

  Zrzucanie zawartości do kadzi napełnionych wodą w celu uniknięcia wybuchu, gdy nagromadzenie ciepła jest zbyt wysokie.

 • Napełniać kadź określonymi składnikami

  Napełniać kadź niezbędnymi składnikami do neutralizacji kwasów: od ciepłej wody i pary wodnej z powietrza po sodę amoniakalną.

Source: Sisyphus ODB