Zawód operator urządzeń do przetwórstwa mięsa

Operatorzy urządzeń do przetwórstwa mięsa przetwarzają mięso ręcznie albo za pomocą maszyn do mięsa, np. maszyn do rozdrabniania, rozgniatania lub mieszania. Prowadzą oni procesy konserwacji, takie jak pasteryzacja, solenie, suszenie, liofilizacja, fermentacja i wędzenie. Operatorzy urządzeń do przetwórstwa mięsa dążą do utrzymania mięsa wolnego od drobnoustrojów i innych zagrożeń dla zdrowia przez dłuższy okres niż w przypadku mięsa świeżego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Dokumentacja na temat produkcji mięsa

  Rozumienie dokumentów i znaków identyfikacyjnych dotyczących przemieszczania zwierząt, ich identyfikacji i stanu zdrowia. Rozumienie informacji zawartych w księgach handlowych produkcji mięsa.

 • Anatomia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności

  Anatomia zwierząt, ich narządów i ich funkcji, jak również wykorzystanie tych narządów po uboju w produkcji żywności.

 • Praktyki kulturowe dotyczące sortowania części zwierząt

  Praktyki religijne i kulturowe dotyczące sortowania części zwierząt, w celu oddzielenia części mięsa od innych części, które mogą powstrzymywać osoby praktykujące określone religie od jedzenia mięsa.

 • Przepisy dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego

  Obowiązujące przepisy dotyczące temperatury, materiałów odpadowych, identyfikowalności, etykietowania, obrotu i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

Umiejętności

 • Badać surowce wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym mięsa

  Dokonywać inspekcji surowców niezbędnych w procesie produkcji, oceniając jakość i ukryte wady. Sprawdzać pochodzenie surowców przy użyciu zdefiniowanych w branży dokumentów, stempli lub znaków.

 • Rozdrabniać mięso

  Stosowanie różnych rodzajów maszyn do przetwarzania części zwierząt na mięso mielone. Unikanie włączania do produktu odprysków kostnych. Konserwacja maszyn do mielenia mięsa.

 • Przygotowywać mięso do sprzedaży

  Przygotowywanie mięsa do sprzedaży lub gotowania, które obejmuje przyprawianie, dodanie smalcu lub marynowanie mięsa, ale nie faktyczne gotowanie.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Ważyć materiały

  Ważyć materiały i produkty, zapisując wagę i inne stosowne dane na metkach lub etykietach.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Obsługiwać maszynę do ważenia

  Pracować z maszyną do ważenia w celu pomiaru surowych, półwykończonych i gotowych wyrobów.

 • Poddawać produkty spożywcze procesom chłodzenia

  Przeprowadzać procesy chłodzenia, zamrażania i schładzania produktów spożywczych, takich jak owoce i warzywa, ryby, mięso, żywność gastronomiczna. Przygotowywać produkty spożywcze o dłuższych okresach przechowywania lub półprzetworzoną żywność. Zapewniać bezpieczeństwo i wartości odżywcze zamrożonych towarów i konserwować produkty zgodnie z określonymi temperaturami.

 • śledzić produkty mięsne

  Uwzględniać przepisy dotyczące identyfikowalności produktów końcowych w sektorze.

 • Przetwarzać narządy zwierząt gospodarskich

  Przetwarzać narządy zwierząt gospodarskich i inne produkty uboczne do celów procesów produkcji mięsa. Usuwać narządy z tusz oraz wykonywać takie czynności, jak cięcie lub dzielenie części, mycie narządów, wykonywanie określonych zabiegów, pakowanie i etykietowanie.

 • Posługiwać się nożami do obróbki mięsa

  Posługiwanie się z nożami do obróbki mięsa. Używanie prawidłowych noży i przyrządów do rozbioru mięsa, przygotowanych wyrobów mięsnych lub produktów mięsnych wytwarzanych przez rzeźnię.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Dobierać odpowiednie składniki

  Dobierać odpowiednie składniki na podstawie ich funkcji technologicznej, aby realizować koncepcje. Dążyć do zapewnienia stałej, dobrej jakości składników i w odpowiedni sposób wykorzystywać je do uzyskania zadowalającego produktu końcowego.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Zarządzać materiałami opakowaniowymi

  Zarządzać wszystkimi materiałami opakowaniowymi, zarówno pierwotnymi (opakowanie, puszki, butelki), jak i wtórnymi (kartony, skrzynki, palety).

 • Oznaczać różnice w kolorze

  Identyfikować różnice między kolorami, takie jak odcienie kolorów.

 • Prowadzić ewidencję produktów mięsnych

  Śledzić zapasy produktów mięsnych poprzez przestrzeganie procedur kontroli zapasów.

 • Przygotowywać specjalne produkty mięsne

  Przygotowywać specjalne produkty mięsne, mięso mielone, solone i wędzone oraz inne przetwory mięsne, takie jak mięso peklowane, kiełbasy, mięso rozdrobnione, sos z cielęciny i małe kiełbaski.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Tolerować silne zapachy

  Tolerancja na silne zapachy wydalane przez towary przetwarzane podczas produkcji.

 • Produkować składniki

  Produkcja składników, takich jak przyprawy, dodatki i warzywa.

 • Obsługiwać maszynę do pakowania mięsa

  Używać maszyn do pakowania produktów mięsnych w zmodyfikowanej atmosferze, przedłużając ich okres przydatności do spożycia.

 • Wykorzystywać mięso oddzielone mechanicznie

  Wykorzystywać pastę mechanicznie odkostnionego mięsa uzyskanego w poprzednich procesach produkcji mięsa, aby wytworzyć produkty takie jak kiełbaski frankfurterki. Podgrzewać produkty SMS przed wysłaniem ich do sprzedaży.

 • Radzić sobie z widokiem krwi

  Radzić sobie z widokiem krwi, narządów i innych wewnętrznych części ciała bez odczuwania dyskomfortu.

 • Zapewniać schładzanie żywności w ramach łańcucha dostaw

  Stosować różne procedury w celu utrzymania zakresu temperatury środków spożywczych i produktów na każdym etapie łańcucha produkcji i dostaw.

 • Zajmować się maszynami do produkcji przetworzonych wyrobów mięsnych

  Eksploatacja sprzętu i narzędzi produkcyjnych w zakresie przetwarzania mięsa i produktów mięsnych.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Produkować galarety na bazie mięsa

  Przygotowywanie galaret solonych i podgrzewanych. Gotowanie dodanych składników w postaci żelatyny i wypełnianie jelit lub form (galareta).

 • Obsługiwać sprzęt do obróbki mięsa w chłodniach

  Umieszczanie tusz wewnątrz i na zewnątrz chłodni, zgodnie ze specyfikacjami. Używanie urządzeń właściwych dla tego pomieszczenia do obróbki mięsa i produktów mięsnych.

 • Dbać o sprzęt do cięcia

  Konserwacja sprzętu do cięcia (noże, ostrza i inne elementy).

 • Obsługiwać sprzęt do obróbki mięsa

  Obsługiwać sprzęt do obróbki mięsa w odniesieniu do surowych wyrobów mięsnych i gotowych wyrobów mięsnych.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Dokonywać pomiarów w ramach precyzyjnych operacji przetwórstwa spożywczego

  Dokonywać pomiarów mierzonych w ramach precyzyjnych zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprzętu w procesie produkcji żywności i napojów.

 • Stosować techniki konserwacji żywności

  Stosować typowe zabiegi, aby zachować właściwości produktów spożywczych dbając o ich wygląd, zapach i smak.

Source: Sisyphus ODB