Zawód operator urządzeń do uprawy winorośli i produkcji wina

Operatorzy urządzeń do uprawy winorośli i produkcji wina wykonują praktyczne zadania związane z uprawą, rozmnażaniem odmian winorośli i wytwarzaniem wina przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn lub sprzętu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

  Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.

 • Zwalczanie chorób roślin

  Rodzaje i cechy chorób roślin i upraw. Różne rodzaje metod kontroli, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju rośliny lub uprawy, warunków środowiskowych i klimatycznych oraz przepisów BHP. Magazynowanie i przeładunek produktów.

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

Umiejętności

 • Nawozić

  Wykonywać zadania nawożenia ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu zgodnie z instrukcjami nawożenia, uwzględniając przepisy i procedury dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać maszyny rolnicze

  Obsługa zmotoryzowanego sprzętu rolniczego, w tym ciągników, pras, opryskiwaczy, pługów, kosiarek, kombajnów, sprzętu do robót ziemnych, ciężarówek oraz sprzętu do nawadniania.

 • Wykonywać czynności kontrolne w odniesieniu do chorób i szkodników

  Wykonywanie działań w zakresie zwalczania chorób i szkodników, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju klimatu, roślin lub upraw, przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przechowywanie i przetwarzanie pestycydów zgodnie z zaleceniami i prawodawstwem.

 • Zbierać winogrona

  Zbiór winogron do produkcji wina.

 • Wykonywać przycinanie ręczne

  Wydajne wykonywać przycinanie ręczne za pomocą specjalnych narzędzi do przycinania, takich jak nożyce, sekator, piła, mała waga kieszonkowa do ważenia przycinanego materiału i sznurek.

 • Naprawiać kratki pod winogrona

  Wykonywać naprawy kratki podpierającej winogrona. Jeśli winorośl spadnie z kratki i nie pęknie, można ją przymocować do kratki sznurkiem.

 • Zarządzać zadaszeniem

  Zarządzać widocznymi nad ziemią częściami winorośli, aby poprawić zbiory, jakość i żywotność winogron. Zapobiegać chorobom winogron, ich nierównomiernemu dojrzewaniu oraz uszkodzeniom pod wpływem słońca i mrozu.

 • Sadzić winorośla

  Sadzić winnice wykonując czynności przygotowawcze do sadzenia, sadzić winorośle i instalować kraty.

 • Dbać o sprzęt wykorzystywany w winnicy

  Dbać o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w winnicy, identyfikować problemy i dokonywać podstawowych napraw.

Source: Sisyphus ODB