Zawód operator urządzeń do uwodorniania

Operatorzy urządzeń do uwodorniania kontrolują urządzenia do przetwarzania olejów bazowych do wytwarzania margaryny i tłuszczów cukierniczych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Narzędzia mechaniczne

  Rozumienie maszyn i narzędzi, w tym ich konstrukcji, sposobów użytkowania, naprawy i konserwacji.

 • Procesy uwodorniania olejów jadalnych

  Procesy uwodorniania różnych olejów, które zmniejszają stopień nasycenia i mają wpływ na właściwości fizyczne, takie jak temperatura topnienia i smak.

 • Zasady inżynierii mechanicznej

  Rozumienie zasad inżynierii mechanicznej, fizyki i materiałoznawstwa.

 • Procesy chemiczne

  Procesy chemiczne stosowane w produkcji, takie jak oczyszczanie, rozdzielanie, emulgacja i dyspersja.

 • Skale temperatur

  Skale temperatury Celsjusza i temperatury Fahrenheita.

Umiejętności

 • Oceniać poziomy uwodornienia olejów jadalnych

  Oceniać poziomy uwodornienia olejów jadalnych. Sprawiać, aby były atrakcyjne dla konsumentów, wygodniejsze w użyciu, łatwe do przechowywania i odporne na pogorszenie jakości.

 • Monitorować temperaturę w procesie wytwarzania żywności i napojów

  Monitorować i kontrolować wymagane temperatury na różnych etapach produkcji, dopóki produkt nie osiągnie odpowiednich właściwości zgodnie ze specyfikacjami.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Pompować produkty

  Obsługiwać maszyny pompujące zgodnie z określonymi procedurami i w zależności od rodzaju produktu. Zapewniać prawidłowe ilości i odpowiednie podawanie produktu w trakcie tego procesu.

 • Monitorować proces mieszania olejów

  Monitorować proces mieszania olejów. Wprowadzać korekty w procesie mieszania w zależności od wyników testów.

 • Przeprowadzać wstępne działania przygotowujące do ekstrakcji oleju

  Przeprowadzanie czynności wstępnych w odniesieniu do surowców, takie jak krakowanie, łuskanie i obłuszczanie przed wydobyciem oleju

 • Oceniać parametry jakościowe produktów spożywczych

  Oceniać parametry jakościowe produktów spożywczych w odniesieniu do głównych właściwości (np. fizycznych, sensorycznych, chemicznych, technologicznych itp.) surowców, półwyrobów i gotowych produktów.

 • Zajmować się maszyną do mieszania olejów

  Używać maszyn do ważenia i mieszania olejów roślinnych zgodnie z przepisem do produkcji takich wyrobów, jak oleje do sałatek, tłuszcz do pieczenia i margaryna.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Kontrolować przepływ substancji wykorzystywanych w przetwórstwie olejów

  Regulować natężenie przepływu wodoru, pary wodnej, powietrza i wody do konwertora. Ważyć i dodawać określone ilości katalizatorów i innych substancji chemicznych do utwardzanej partii olejów lub tłuszczów.

 • Oceniać twardość oleju

  Ocenianie próbek w celu upewnienia się, że twardość olejów jest zgodna ze specyfikacjami.

 • Dbać o sprzęt mechaniczny

  Obserwować i wsłuchiwać się w działanie maszyny w celu wykrycia awarii. Serwisować, naprawiać, regulować i testować maszyny, części i wyposażenie, które działają przede wszystkim w oparciu o zasady mechaniczne. Konserwować i naprawiać pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków, pasażerów, rolnictwa i kształtowania krajobrazu.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

Source: Sisyphus ODB