Zawód operator urządzeń do wytwarzania makaronów

Operatorzy urządzeń do wytwarzania makaronów wytwarzają suche produkty makaronowe. Wyładowują surowce z silosów magazynowych i systemów dostarczania składników. Operatorzy ci mieszają, prasują, wytłaczają do osiągnięcia pożądanych poziomów wysuszenia makaronu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy suszenia żywności

  Procesy odwadniania owoców i warzyw, w tym techniki takie jak suszenie na słońcu, suszenie w pomieszczeniach oraz przemysłowe zastosowania suszenia żywności. Proces odwadniania obejmuje dobór owoców i warzyw według ich wielkości, mycie owoców, klasyfikację według produktu, przechowywanie i mieszanie ze składnikami, w wyniku czego powstaje produkt końcowy.

Umiejętności

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Obsługiwać prasy, suszarki i systemy kontrolne

  Obsługiwać prasy, suszarki i systemy kontrolne, zapewniając maksymalną wydajność suszarki.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Obsługiwać maszynę do ważenia

  Pracować z maszyną do ważenia w celu pomiaru surowych, półwykończonych i gotowych wyrobów.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Monitorować sprzęt rozładowujący mąkę

  Monitorowanie sprzętu rozładowującego mąkę i systemów przetwarzania mąki. Dopilnować, aby składniki były dostarczane w terminie.

 • Zajmować się mieszaniem produktów spożywczych

  Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju mieszania surowców, półwyrobów i środków spożywczych.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Przechowywać świeżą żywność

  Przechowywać surowce i inne zapasy żywności w rezerwie, przestrzegając procedur kontroli zapasów.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Dokonywać pomiarów w ramach precyzyjnych operacji przetwórstwa spożywczego

  Dokonywać pomiarów mierzonych w ramach precyzyjnych zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprzętu w procesie produkcji żywności i napojów.

 • Zagniatać produkty spożywcze

  Wykonywać wszystkie rodzaje ugniatania surowców, półwyrobów gotowych i produktów spożywczych.

 • Zapewniać schładzanie żywności w ramach łańcucha dostaw

  Stosować różne procedury w celu utrzymania zakresu temperatury środków spożywczych i produktów na każdym etapie łańcucha produkcji i dostaw.

 • Dostosowywać proces suszenia do towarów

  Wprowadzać ustawienia maszyn w celu dostosowania procesów suszenia, czasu suszenia i specjalnych zabiegów odnośnie do wymogów dla produktów, które mają być suszone.

 • Przygotowywać makarony

  Przygotowywanie makaronu z odpowiednich składników i za pomocą odpowiedniego sprzętu zgodnie z recepturą, smakiem, kształtem i wyglądem, według przepisów i preferencji klientów.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Monitorować działanie maszyn do czyszczenia

  Monitorować działanie sprzętu czyszczącego, zatrzymywać maszyny lub natychmiast powiadamiać przełożonych w przypadku wystąpienia incydentów lub awarii.

 • Zarządzać procedurami przestawiania produkcji

  Planować na czas i nadzorować operacje przestawiania i związane z tym działania, aby pomyślnie realizować wymagany harmonogram produkcji.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Monitorować poziom temperatury w procesach wytwarzania produktów mącznych

  Monitorować i regulować temperaturę na różnych etapach procesów wytwarzania produktów mącznych, takich jak fermentacja, wyrastanie ciasta i pieczenie. Przestrzegać specyfikacji lub receptur.

Source: Sisyphus ODB