Zawód operator urządzeń do wytwarzania makaronów

Operatorzy urządzeń do wytwarzania makaronów wytwarzają suche produkty makaronowe. Wyładowują surowce z silosów magazynowych i systemów dostarczania składników. Operatorzy ci mieszają, prasują, wytłaczają do osiągnięcia pożądanych poziomów wysuszenia makaronu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy suszenia żywności

  Procesy odwadniania owoców i warzyw, w tym techniki takie jak suszenie na słońcu, suszenie w pomieszczeniach oraz przemysłowe zastosowania suszenia żywności. Proces odwadniania obejmuje dobór owoców i warzyw według ich wielkości, mycie owoców, klasyfikację według produktu, przechowywanie i mieszanie ze składnikami, w wyniku czego powstaje produkt końcowy.

Umiejętności

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Obsługiwać prasy, suszarki i systemy kontrolne

  Obsługiwać prasy, suszarki i systemy kontrolne, zapewniając maksymalną wydajność suszarki.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Czyścić maszyny do przetwarzania żywności i napojów

  Czyścić maszyny wykorzystywane w procesach produkcji żywności lub napojów. Przygotowywać odpowiednie roztwory do czyszczenia. Przygotowywać wszystkie części i zapewniać, aby były one wystarczająco czyste, w celu uniknięcia odchyleń lub błędów w procesie produkcji.

 • Ustawiać układ regulacyjny maszyn

  Konfiguracja lub dostosowywanie urządzeń sterujących maszyn w celu regulacji czynników, takich jak przepływ materiału, temperatura lub ciśnienie.

 • Obsługiwać maszynę do ważenia

  Pracować z maszyną do ważenia w celu pomiaru surowych, półwykończonych i gotowych wyrobów.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Monitorować sprzęt rozładowujący mąkę

  Monitorowanie sprzętu rozładowującego mąkę i systemów przetwarzania mąki. Dopilnować, aby składniki były dostarczane w terminie.

 • Zajmować się mieszaniem produktów spożywczych

  Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju mieszania surowców, półwyrobów i środków spożywczych.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Dodawać składniki w procesie produkcji żywności

  Składniki do dodania i wymagane ilości zgodnie z recepturą i sposobem podawania tych składników.

 • Przechowywać świeżą żywność

  Przechowywać surowce i inne zapasy żywności w rezerwie, przestrzegając procedur kontroli zapasów.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Dokonywać pomiarów w ramach precyzyjnych operacji przetwórstwa spożywczego

  Dokonywać pomiarów mierzonych w ramach precyzyjnych zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprzętu w procesie produkcji żywności i napojów.

 • Zagniatać produkty spożywcze

  Wykonywać wszystkie rodzaje ugniatania surowców, półwyrobów gotowych i produktów spożywczych.

 • Zapewniać schładzanie żywności w ramach łańcucha dostaw

  Stosować różne procedury w celu utrzymania zakresu temperatury środków spożywczych i produktów na każdym etapie łańcucha produkcji i dostaw.

 • Dostosowywać proces suszenia do towarów

  Wprowadzać ustawienia maszyn w celu dostosowania procesów suszenia, czasu suszenia i specjalnych zabiegów odnośnie do wymogów dla produktów, które mają być suszone.

 • Przygotowywać makarony

  Przygotowywanie makaronu z odpowiednich składników i za pomocą odpowiedniego sprzętu zgodnie z recepturą, smakiem, kształtem i wyglądem, według przepisów i preferencji klientów.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Monitorować działanie maszyn do czyszczenia

  Monitorować działanie sprzętu czyszczącego, zatrzymywać maszyny lub natychmiast powiadamiać przełożonych w przypadku wystąpienia incydentów lub awarii.

 • Zarządzać procedurami przestawiania produkcji

  Planować na czas i nadzorować operacje przestawiania i związane z tym działania, aby pomyślnie realizować wymagany harmonogram produkcji.

 • Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji

  Postępować zgodnie z harmonogramem produkcji z uwzględnieniem wszystkich wymagań, ram czasowych i potrzeb. W harmonogramie tym określa się, jakie poszczególne towary muszą być produkowane w każdym okresie i które odnoszą się do różnych problemów, takich jak produkcja, personel, spis inwentarza itp. Zwykle wiąże się to z produkcją, w przypadku gdy plan wskazuje, kiedy i w jakiej ilości każdy produkt będzie wymagany. Wykorzystać wszystkie informacje w rzeczywistej realizacji planu.

 • Monitorować poziom temperatury w procesach wytwarzania produktów mącznych

  Monitorować i regulować temperaturę na różnych etapach procesów wytwarzania produktów mącznych, takich jak fermentacja, wyrastanie ciasta i pieczenie. Przestrzegać specyfikacji lub receptur.

Source: Sisyphus ODB