Zawód operator urządzeń do wytwarzania papierosów

Operatorzy urządzeń do wytwarzania papierosów dozorują maszyny do wyrobu papierosów w celu umieszczenia tytoniu w ciągłych rolkach papieru, a następnie cięcia papierosów z rolki. Umieszczają rolkę papieru na papierosy na wrzecionach i ustawiają urządzenia drukujące monogram na drukowanie nazwy marki na papierze papierosowym w określonym miejscu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Jakościowy wzorzec liścia tytoniu

  Cechy i właściwości liści tytoniu do klasyfikacji i uznania go za produkt wysokiej, średniej lub niskiej jakości, z uwzględnieniem różnic barw, kropli, plam substancji smolistej, ścisłości ziaren oraz rozmiaru liścia.

 • Metody sezonowania liści tytoniu

  Procesy mające na celu wyeliminowanie wilgoci z liści tytoniu i nadanie zapachu w celu przygotowania ich do konsumpcji.

 • Proces fermentacji liści tytoniu

  Proces, w wyniku którego następuje uwalnianie amoniaku z liści. Można go przeprowadzić poprzez podniesienie temperatury i wilgotności, układając tytoń w duże stosy lub korzystając z pieca. Przy podwyższonej temperaturze i wilgotności enzymy znajdujące się w liściach powodują fermentację.

 • Przepisy dotyczące produkcji wyrobów tytoniowych

  Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące produkcji i prezentacji wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.

 • Odmiany liści tytoniu

  Rodzaje gatunków i odmian tytoniu oraz ich cechy. Połączenie właściwości z wymogami dotyczącymi produktów takich, jak cygara lub papierosy.

 • Produkcja wyrobów tytoniowych dymnych

  Procesy, materiały i techniki produkcji różnego rodzaju wyrobów tytoniowych dymnych, takich jak cygara, tytoń cięty, tytoń fajkowy oraz papierosy.

Umiejętności

 • Przeprowadzać fermentację liści tytoniu w stosach

  Owinąć duże stosy tytoniu w konopie i pozwolić im się "wypocić". Wewnętrzna temperatura jest ściśle monitorowana. Gdy osiągnie 60 stopni Celsjusza, stos ulega rozbiciu na substancje smoliste, amoniak i nikotynę. Powtarzać procedurę do momentu, gdy stos nie osiągnie 45 stopni Celsjusza. Obrać łodygi i ułożyć w chłodnym miejscu w celu sezonowania.

 • Poddawać tytoń sezonowaniu z wykorzystaniem słońca

  Umieszczać nieosłonięty tytoń w słońcu, aby umożliwić mu naturalne wyschnięcie. Ogólnie tytoń orientalny ma niską zawartość cukru i nikotyny i jest bardzo popularny w produkcji papierosów.

 • Suszyć liście tytoniu

  Suszyć liście tytoniu do dokładnie określonego poziomu wilgoci zgodnie ze specyfikacją produktu.

 • Poddawać liście tytoniu sezonowaniu

  Usuwanie wilgoci z liści tytoniu bezpośrednio po ich zbiorze z użyciem różnych procesów, takich jak suszenie na powietrzu, suszenie spalinami lub suszenie na słońcu.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Czuć się swobodnie w niebezpiecznym otoczeniu

  Zachowywać swobodę w niebezpiecznych środowiskach, takich jak narażenie na kurz, obracające się urządzenia, gorące powierzchnie, obszary zamrażalni i chłodni, hałas, mokre podłogi i ruchome urządzenia dźwigowe.

 • Oznaczać różnice w kolorze

  Identyfikować różnice między kolorami, takie jak odcienie kolorów.

 • Oceniać stopień fermentacji liści tytoniu

  Oceniać stopień fermentacji liści tytoniu. Używać termometrów, nawilżaczy, wody i zmysłów, aby sprawdzić poziom fermentacji.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

 • Oceniać poziom wilgotności liści tytoniu

  Testować liście tytoniu za pomocą elektrycznego miernika wilgotności, aby poznać zawartość wilgoci.

 • Przeprowadzać wstępne blendowanie liści tytoniu

  Przeprowadzać wstępne blendowanie liści tytoniu w celu uzyskania wyważonej mieszanki różnych rodzajów tytoniu.

 • Monitorować działanie maszyn

  Obserwować obsługę maszyn oraz oceniać jakość produktów, zapewniając w ten sposób zgodność z normami.

 • Sortować liście tytoniu

  Sortować liście tytoniu według koloru i stanu. Wybierać liście wraz o najlepszych specyfikacjach dla zwijania cygar i zapewnienia jakości. Sortować liście tytoniu do wytwarzania różnych produktów, takich jak tytoń fajkowy i tytoń do żucia.

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Przeprowadzać kontrole elementów wyposażenia zakładu produkcyjnego

  Przeprowadzać kontrole maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym. Zapewniać prawidłowe działanie maszyn, ustawiać maszyny przed ich użyciem oraz utrzymywać maszyny i urządzenia w ruchu.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Kondycjonować liście tytoniowe

  Przetwarzać tytoń, aby zachowywać jego elastyczność, przepuszczając go przez kontrolowane środowisko o odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

 • Oceniać sezonowanie liści tytoniu pod względem koloru

  Oceniać sezonowanie liści tytoniu pod względem koloru w celu określenia etapu sezonowania i starzenia się liści.

 • Oczyszczać maszyny z odpadów

  Oczyszczać maszyny z odpadów, wykorzystując odpowiednie wyposażenie lub urządzenia, aby zapewnić sprawne działanie, uniknąć wypadków i utrzymać czystość w miejscu pracy.

 • Stosować rozwiązania technologiczne w zakresie suszenia tytoniu

  Stosować technologię suszenia tytoniu w wyższej temperaturze i w związku z tym szybciej niż w tradycyjnych suszarkach. Dzięki skróceniu czasu suszenia ogranicza się spadek jakości i zużycie energii.

 • Ciąć liście tytoniu

  Krojenie liści przed suszeniem na drobne pasma za pomocą odpowiedniego sprzętu. Upewnienie się, że wymiary cięcia są zgodne z wymogami.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem

  Wykonywać obowiązki związane ze sprzątaniem, takie jak usuwanie odpadów, odkurzanie, opróżnianie koszów na śmieci i ogólne sprzątanie strefy pracy. W razie konieczności działania w zakresie sprzątania powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Nadawać smak liściom tytoniu

  Nadawać smak liściom tytoniu, aby zwiększyć jego aromat i utrzymać jakość produktu.

 • Zaopatrywać maszyny do produkcji wyrobów tytoniowych w materiały

  Zaopatrywanie maszyny w materiały do produkcji wyrobów tytoniowych. Zadbać o zapewnienie odpowiedniej ilości papieru, filtrów, kleju i innych materiałów, aby osiągnąć dzienny plan produkcji.

 • Przeprowadzać szczegółowe procesy produkcji tytoniu

  Realizować szczegółowe procesy produkcji tytoniu, zwracając szczególną uwagę na wszystkie etapy tworzenia produktu wysokiej jakości.

 • Używać kluczy maszynowych

  Używać kluczy do regulacji maszyn i urządzeń.

 • Poddawać tytoń sezonowaniu z wykorzystaniem powietrza

  Poddawanie tytoniu sezonowaniu z wykorzystaniem powietrza przez powieszenie tytoniu w wentylowanym pomieszczeniu przez okres od czterech do ośmiu tygodni. Tytoń suszony powietrzem ma na ogół niską zawartość cukru, co nadaje dymowi tytoniowemu gładki, półsłodki smak. Liście do wyrobu tytoniu suszonego powietrzem mają zazwyczaj dużą zawartość nikotyny.

 • Regulować przepływ rozdrobnionego tytoniu

  Regulować przepływ tytoniu, aby upewnić się, że każdy papieros zawiera określoną ilość rozdrobnionego tytoniu.

 • Sprawować kontrolę jakości nad procesem przetwarzania żywności

  Zapewniać jakość wszystkich czynników związanych z procesem produkcji żywności.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Dodawać dodatki do tytoniu

  Dodawać dodatki do tytoniu, w tym dodatki zapachowe. W tym celu stosować odpowiednie ilości i urządzenia oraz uwzględniać przepisy dotyczące dodatków i innych produktów w wyrobach tytoniowych.

 • Stosować różne metody sezonowania liści tytoniu

  Stosować różne metody sezonowania liści tytoniowych, takie jak suszenie powietrzne, wędzenie, suszenie ogniowo-rurowe oraz suszenie na słońcu.

 • Zajmować się maszyną do produkcji papierosów

  Zajmować się maszyną do produkcji papierosów w celu zapewnienia płynnego działania i wystarczającej ilości materiałów w maszynie, takich jak liście, filtry i klej. Umieszczać cięty i przygotowany tytoń (tytoń do palenia) w maszynie, w której jest on owijany papierem i powstaje „ciągły papieros”. Następnie wyrób ten jest cięty na odpowiednią długość i dodawany jest filtr, który zostaje owinięty z papierosem specjalną bibułą.

 • Blendować tytoń

  Blendować tytoń poprzez cięcie, kondycjonowanie i mieszanie liści tytoniu, zanim zostaną one zawinięte w cygara lub pocięte na papierosy.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Sortować skrawki tytoniu według rozmiaru

  Ważenie tytoniu dla określonej liczby papierosów. Umieszczanie go w mieszadle wyposażonym w szereg sit w celu przesortowania w zależności od rozmiarów.

 • Przeprowadzać fermentację liści tytoniu w piecu

  Umieszczać liście tytoniu w piecu z zamkniętą pokrywą. Kontrolować ciepło i wilgotność. Fermentacja w piecu trwała około 4–6 tygodni.

 • Obsługiwać urządzenie do nadrukowywania monogramów

  Konfigurować i obsługiwać urządzenie drukujące monogram, aby drukować markę na papierze papierosowym w określonej pozycji.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji wyrobów tytoniowych

  Stosować wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące produkcji i prezentacji tytoniu i powiązanych produktów. Rozumieć przepisy dotyczące produkcji tytoniu.

Source: Sisyphus ODB