Zawód operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

Operatorzy urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok ustawiają i dozorują zbiorniki zanurzeniowe, które są maszynami do powlekania, przeznaczonymi do nadania skądinąd wykończonym obrabianym przedmiotom trwałej powłoki przez zanurzenie ich w zbiorniku określonego rodzaju farby, środka konserwującego lub stopionego cynku.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Części zbiornika do powlekania zanurzeniowego

  Układ i różne części maszyn do powlekania zanurzeniowego lub zbiornika do powlekania zanurzeniowego, takie jak zbiornik wykonany z materiału niepalnego, płyta ociekowa, wsporniki stalowe, zębatka, siłownik podnoszenia i trawersa.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Zbiór zasad, procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników w ich miejscu pracy. 

 • Proces powlekania przez zanurzenie

  Poszczególne etapy procesu zanurzania obrabianego przedmiotu w roztworze materiału powłokowego, w tym zanurzenie, rozruch, osadzanie, osuszanie i, ewentualnie, odparowanie.

 • Farba przemysłowa

  Różnego rodzaju farby wykorzystywane jako warstwy do powlekania w procesach wykończeniowych, takie jak podkłady, powłoki pośrednie, gładzie, paski i inne.

Umiejętności

 • Nosić odpowiednie elementy wyposażenia ochronnego

  Nosić odpowiednie i niezbędne wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, kaski, rękawice ochronne.

 • Obsługiwać zbiornik

  Obsługa maszyn produkcyjnych przeznaczonych do pokrycia powierzchni przedmiotu obrabianego poprzez zastosowanie procesów zanurzania, ich monitorowanie i obsługa zgodnie z przepisami.

 • Usuwać nieodpowiednie przedmioty obrabiane

  Oceniać, które wadliwie przetworzone elementy nie spełniają standardu konfiguracji i należy je usunąć oraz sortować odpady zgodnie z przepisami.

 • Usuwać przetworzone przedmioty obrabiane

  Po obróbce usuwać poszczególne detale z maszyny produkcyjnej lub obrabiarki. W przypadku przenośnika taśmowego wymaga to szybkiego, ciągłego ruchu.

 • Zaopatrywać maszynę w odpowiednie materiały

  Zapewnienie wprowadzenia do maszyn niezbędnych i odpowiednich materiałów oraz kontrola ich umieszczania lub automatycznego podawania i pobierania części roboczych w maszynach lub narzędziach mechanicznych na linii produkcyjnej.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

Source: Sisyphus ODB